Fortell hvorfor endringen skjer

God kommunikasjon er noe av det viktigste du gjør i enhver endringsprosess. Som leder må du både oversette beslutninger og forklare veivalg.

Det å forklare «det store hvorfor» er ikke noe du gjør kun én gang. Fortellingen må gjentas og budskapet justeres ut fra hvor medarbeiderne er. Slik kan medarbeiderne også ta eierskap til endringen. 

Hvordan kommuniserer du på en måte som sikrer forståelse og bidrar til engasjement? Hva velger du å vektlegge når? Hvordan bygger du opp din din fortelling om endringen?

Få mer kunnskap og lær av andre

Klart budskap - video fra Den vanskelige samtalen

Korte tips på film om endringsledelse

Oppdatert: 12. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord