Fortell hvorfor endringen skjer

God kommunikasjon er noe av det viktigste du gjør i enhver endringsprosess. Som leder må du både oversette beslutninger og forklare veivalg.

Det å forklare «det store hvorfor» er ikke noe du gjør kun én gang. Fortellingen må gjentas og budskapet justeres ut fra hvor medarbeiderne er. Slik kan medarbeiderne også ta eierskap til endringen. 

Hvordan kommuniserer du på en måte som sikrer forståelse og bidrar til engasjement? Hva velger du å vektlegge når? Hvordan bygger du opp din din fortelling om endringen?

Få mer kunnskap og lær av andre

Klart budskap - video fra Den vanskelige samtalen

Korte tips på film om endringsledelse

Oppdatert: 10. juli 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.