Videreføring og endring i særavtaler fra 1. januar 2021

Flere særavtaler videreføres i ett år, mens andre blir noe endret. Se hvilke avtaler det gjelder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har blitt enige om å forlenge følgende avtaler til 31. desember 2021:

  • Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten 
  • Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet 
  • Særavtale om adgang til å gjøre unntak fra  statsansatteloven § 4

PM-2020-19 Særavtaler i staten som videreføres (lovdata.no)

Særavtalene med endringer

Særavtalen om om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs har fått nye satser. Se de nye satsene i personalmeldingen under:

PM-2020-18 Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs (lovdata.no)

Særavtalen om økonomiske vilkår ved endret tjenestested har fått reguleringer i enkelte satser.

PM 2020-20: Ny særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (lovdata.no)

Særavtale om ferie for statsansatte har fått enkelte språklige tilpasninger i teksten, men ingen andre store endringer i avtalen som vil gjelde fra 1. januar 2021.

PM 2020 - 22: Ny særavtale om ferie for statsansatte (lovdata.no)

Permisjonsavtalen har fått enkelte språklige tilpasninger i teksten, men ingen andre store endringer i avtalen som vil gjelde fra 1. januar 2021.

PM-2020-24:  Avtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse (permisjonsavtalen) (lovdata.no)

Særavtaler som er under forhandling

Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt er fremdeles under forhandling. Avtalen går ut 31. desember 2020, men partene i staten er enige om at den videreføres så lenge forhandlingene pågår. Forhandlingene tas opp igjen i januar.

Særavtale om lønns- og personalregistre er fremdeles under forhandling. Avtalen går ut 31. desember 2020, men partene i staten er enige om at den videreføres så lenge forhandlingene pågår. Forhandlingene tas opp igjen i januar.

PM-2020-25: Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt og særavtale om lønns- og personalregistre (lovdata.no)

Publisert: 27. november 2020 Oppdatert: 17. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.