Vi trenger hjelp fra en erfaren saksbehandler – vil du hospitere hos oss i seksjon ledelse?

Vi skal utvikle et e-læringskurs i saksbehandling og saksbehandlerrollen. Vi ønsker deg med på laget som har lang erfaring med saksbehandling og som brenner for å etterleve kravene til god saksbehandling.

Ta kontakt med oss innen 29. mai 2022! 

Er du en erfaren saksbehandler som har kjent på dilemmaer? 

Vi ser etter deg som har jobbet en god del år med saksbehandling av tjenester til brukere eller klagesaksbehandling. Dine oppgaver har kanskje dreid seg om å behandle enkeltsaker etter lov og forskrift, utrede brukeres behov for ulike tjenester, og veilede brukere om regelverket. En viktig del av arbeidet har vært å ivareta brukernes rettsikkerhet og personvernhensyn.  

Du har kjent på dilemmaer i saksbehandlingen, og du har balansert mellom og vurdert ulike hensyn når du har utformet enkeltvedtak eller revurdert vedtak. Du sitter med eksempler på dilemmaer og vurderinger av hensyn som lett kan gjøres om til gode case i opplæringssammenheng.  

Utnytt kompetansen din på en annerledes måte

Vi ser etter deg som kan tenke deg et litt annerledes år. Din saksbehandlerkompetanse vil komme til nytte i utvikling av et digitalt kompetansetilbud for ansatte som jobber med saksbehandling i statlige virksomheter. Du trenger ikke å ha kompetanse på tekniske løsninger for digitale kurs eller nettpedagogiske virkemidler. Dette vil dekkes av resten av teamet og en ekstern leverandør. Men vi trenger at du er opptatt av å levere et produkt som er brukervennlig og designet til å ivareta god nettpedagogikk. 

Vi trenger deg på laget for å utvikle et e-læringskurs  

Vi er et tverrfaglig team som jobber med å utvikle to e-læringskurs:

 • om grunnleggende forvaltningskompetanse
 • om saksbehandling og saksbehandlerrollen 

Formålet med e-læringskurset i saksbehandling er å utvikle ferdigheter for å utøve forsvarlig saksbehandling og etterleve god forvaltningsskikk i tråd med forvaltningsverdiene og ulovfestede normer. Kurset skal gå dypere i materien enn kun på innføringsnivå, og legge vekt på å forstå rollen som saksbehandler. Dette omfatter både forvaltningsrettslige problemstillinger og språklige (hvordan bygge opp argumentasjon og skrive formelt språk). 

Du vil jobbe sammen med oss for: 

 • å bidra til å samle brukerinnsikt om behov blant statsansatte i ulike virksomheter ved å foreta intervjuer og samtaler 
 • å bidra til å strukturere behovene og brukerteste det faglige innholdet 
 • å samarbeide med leverandør om manus til det faglige innholdet sammen med teamet
 • å diskutere og vurdere pedagogiske virkemidler sammen med teamet og leverandøren 
 • å bidra til å utvikle godt veiledningsmateriell til bruk for ledere og HR når e-læringskurset skal tas i bruk i statlige virksomheter 

Kompetanse: 

 • Du har god forvaltningskompetanse om staten som en del av et demokratisk og politisk system, og hvilke rammer og føringer som er viktige for en god rolleforståelse som statsansatt. 
 • Du har inngående kompetanse på bestemmelsene i lov- og regelverk, prinsipper, krav, regler og hensyn som må ivaretas knyttet til god saksbehandling i statlig sektor. 
 • Du har lang arbeidserfaring knyttet til saksbehandling av enkeltsaker, eller klagesaksbehandling, og jobbet med behovsutredning og utforming av enkeltvedtak eller revurdert vedtak. 
 • Du har erfaring med å vurdere ulike hensyn i saksbehandlingen, og kjent på dilemmaer knyttet til dette. 
 • Du har utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende, gjerne i samfunnsfag eller juss. 

Personlige egenskaper: 

 • Du er trygg på deg selv i rollen din, er ansvarsfull og bevisst på egne holdninger og verdigrunnlag. 
 • Du har gode samarbeidsevner og deler kunnskap med dine kollegaer. 
 • Du har evne til å balansere mellom grundighet og effektivitet, faglighet og brukervennlighet. 
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. 

Praktisk informasjon: 

 • Oppstart: August 2022. 
 • Arbeidssted: Oslo
 • Varighet: 6 til 12 måneder, etter avtale. 
 • DFØ betaler din lønn i perioden du hospiterer hos oss. 

Kontakt oss!

Send oss en e-post med informasjon om hvem du er, litt om din bakgrunn, og hvorfor du er interessert i å hospitere hos oss, innen 29. mai. 

Seniorrådgiver Sanja Skaar - SanjaKostovska.Skaar@dfo.no,  

Seksjonssjef Cathrine Ljoså- Cathrinehaugene.ljosa@dfo.no 

Publisert: 4. mai 2022 Oppdatert: 9. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord