Utveksling: Hent god kunnskap fra andre nordiske virksomheter 

Nordisk utvekslingsordning legger til rette for at medarbeiderne dine kan hospitere i et annet nordisk land. Som leder kan du få mye god kunnskap tilbake når du lar medarbeidere jobbe i virksomheter som har liknende oppgaver.

I staten er vi opptatt av å lære av hverandre, men noen ganger kan det være vel så interessant å utveksle kompetanse med andre nordiske virksomheter som å hospitere i en annen statlig, norsk virksomhet. Nordisk utvekslingsordning støtter en slik utveksling. 

Skaper nettverk for både leder og medarbeider

Som leder kan du oppfordre medarbeidere til å søke utveksling som kommer virksomheten til gode. De som søker seg ut må selv finne en hospitantplass, og det kan være en fordel for deg som leder å være involvert i dette. Da skapes det både nettverk leder til leder, og mellom medarbeiderne i de aktuelle virksomhetene.  

Får stipend gjennom Nordisk utvekslingsordning

Utvekslingsperioden kan vare fra to uker til seks måneder. Det vanligste er en til to måneder. 

Det er virksomheten hjemme som betaler lønnen til hospitanten, men Nordisk utvekslingsordning tilbyr et stipend til de som reiser ut.  

Mer om stipendet og hvordan dere går frem, finner du på sidene til Nordisk utvekslingsordning på Statens arbeidsgiverportal.  

Publisert: 26. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord