Undersøkelse om kompetansebehov og tilbud i staten

Som et ledd i utvikling av kompetansetilbudet ønsker DFØ å kartlegge statlige virksomheters behov for tverrgående kompetansetiltak for både medarbeidere og ledere.

Spørreundersøkelsen vil bli sendt ut i andre halvdel av februar til de i underkant av 200 HR-direktørene i statlig tariffområde. Vi oppfordrer virksomhetene allerede nå å begynne å tenke på behov dere ønsker å formidle til oss.

Kartlegging av fremtidens kompetansebehov

Ett av målene i Arbeidsgiverstrategien 2020-2023 handler om at statlige virksomheter må møte fremtidens kompetansebehov. For å bidra til at målet nås, skal det tverrgående etter- og videreutviklingstilbudet for medarbeidere i staten oppdateres og videreutvikles.

DFØ har i tildelingsbrev for 2021 fått i oppdrag å levere et forslag til hvordan fremtidens tverrgående kompetansetilbud bør se ut

Hvilke kompetansetiltak finnes?

Kartleggingen vi i DFØ gjør skal gi en oversikt over hvilke kompetansetilbud som allerede finnes for statsansatte, både i regi av DFØ og andre statlige tilbydere, og gi en vurdering av hvilke av DFØs egne tilbud som bør oppdateres eller utvikles. Arbeidet skal også omfatte en vurdering av DFØs samordnede rolle på kompetanseutviklingsområdet.

Vi ønsker gjerne innspill til dette arbeidet. Send e-post til prosjektleder Tone Kastnes i avdeling for kompetanseutvikling, tone.kastnes@dfo.no.

 

Publisert: 11. februar 2021 Oppdatert: 2. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord