Statsbyggs toppleder: - Hver gang jeg snakker, profilerer jeg Statsbygg som arbeidsplass

Statsbygg setter samfunnsoppdrag, samfunnsansvar og arbeidsgiverprofilering i sammenheng. For virksomhetsleder Harald Nikolaisen er det ikke noe skille mellom disse temaene.

Mann i byggeklær omkranset av kolleger
Foto: Statsbygg

Arbeidsgiverprofilering, eller employer branding, er viktig, også for statlige virksomheter. Å rekruttere riktig kompetanse og å utvikle og beholde kompetansen som man har, blir stadig viktigere.

Toppleders viktige rolle i arbeidsgiverprofilering

Statsbygg er en stor aktør i bygg- og eiendomsmarkedet, og de merker konkurranse både i å rekruttere, men også å beholde, blant annet prosjektledere for byggeprosjekter og fagpersoner innen økonomi og teknologi. Konkurransen om kompetanse og de riktige menneskene har gjort at Statsbygg de siste 10 – 15 årene har jobbet systematisk og målrettet med arbeidsgiverprofilering for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse.

— Det er klart at vi mister folk til det private eller andre aktører. Det er en anerkjennelse at våre ansatte er ønsket, og fint at de tar med seg kompetanse og erfaringer videre inn i en annen samfunnsnyttig rolle. Noen går ut, men noen kommer også tilbake, sier Nikolaisen.

Virksomhetsleder Harald Nikolaisen er soleklar på at han som toppleder har en stor og viktig rolle å spille i arbeidsgiverprofileringen av Statsbygg.

Går du inn på Statsbyggs hjemmesider vil du raskt se at samfunnsoppdrag, samfunnsansvar og arbeidsgiverprofilering er satt i sammenheng.

— Alle ledere er rollemodeller. Og som toppleder er man jo en ekstra synlig rollemodell. Det ville være en bortkastet mulighet om vi ikke brukte meg til arbeidsgiverprofilering, sier Nikolaisen.

Benytter alle arenaer til å fremme kultur og verdier

Nikolaisen er opptatt av å fremme Statsbyggs kultur og verdier for å vise hva virksomheten står for. Han er opptatt av å vise hva Statsbygg strekker seg etter på alle arenaer, alt fra interne samlinger til eksterne foredrag i byggenæringen, i møtet med departementet eller på arrangementer for studenter.

— Jeg mener at det er viktig at jeg i min rolle forteller at Statsbygg er en moderne og fremtidsrettet virksomhet. På eksterne arenaer tar jeg opp temaer som betyr noe for Statsbygg og meg som leder av virksomheten. Det er derfor like viktig for meg å snakke om tillitsbasert ledelse og hvor viktige våre ansatte er, som sikkerhet og likestilling i byggenæringen. Målet er å gi folk et godt bilde av hvem vi er og hva vi er, slik at de får følelsen «der kunne jeg tenke meg å jobbe».

Konkurrerer på meningsfullt samfunnsoppdrag

Statsbygg profilerer blant annet byggene sine og de morsomste prosjektene. De løfter frem bærekraft og prosjekter der modernisering og digitalisering av næringen står sentralt. Nikolaisen understreker at alle disse temaene er strategisk viktige for Statsbygg. Som virksomhet er Statsbygg også store nok til å gjøre noe vesentlig på disse områdene, og dette bruker de for å gjøre seg attraktive for jobbsøkere og ansatte i virksomheten.

— Vi har sagt at «Vi skal være best på bygg med mening». Vi opplever at vi ikke kan være lønnsledende i markedet, men sammen med at det vi driver med oppleves som meningsfullt fordi vi har et samfunnsoppdrag og -ansvar er vi likevel konkurransedyktige . Vi har også jobbet mye med inkludering, og er stolte over at vi klarer å beholde seniorene og spesialkompetanse lengst mulig.

Bygger kompetanse for fremtiden

Statsbygg har i sin strategi delmålet «Vi bygger kompetanse for fremtiden». Nikolaisen sier at dette målet er viktig internt og eksternt, og noe de ønsker å profilere seg på. Her spiller HR en stor rolle med å innhente statistikk og å analysere hvordan rekrutteringsbildet ser ut. 

— Når vi ser hvordan samfunnet forandrer seg, er det for oss minst like viktig med høy allmenn kompetanse i tillegg til fagkompetanse. Det å kunne jobbe i endring og omstille seg raskt er like viktig som fag. Vi ser også at vi må sette høyere krav til akademisk bakgrunn, og vi har hatt stor suksess med å rekruttere fra vårt veldig populære summer internship når det gjelder nyutdannede. Vi ønsker å ha en kultur for kompetanse, autonomi og rom for utvikling. De beste der ute er jo opptatt av læring og det er jo de vi ønsker å tiltrekke oss, avslutter Nikolaisen.

Statsbygg har en rekke tiltak som de måler effekt og resultater av

Med bakgrunn i ulike HR analyser har Statsbygg laget seg målrettede tiltak for å tiltrekke og beholde kompetansen de trenger.
De har sett på hvordan jobbe med arbeidsgiverprofilering gjennom hele livsløpet til en ansatt, fra rekruttering til utvikling og avvikling.
Her ser du en liste over aktiviteter som Statsbygg har:

  • Deltakelse på karrieredager ved høyskoler og universiteter (både digitalt og oppmøte)
  • Innfasingsprogram
  • Summer internship for studenter
  • Karriereprogram for prosjektledere, se tidligere sak på Arbeidsgiverportalen
  • LinkedIn-side med informasjon om aktiviteter
  • Prosjektakademi for prosjektledere
  • Systematisk sluttevaluering
  • Statsbygg kompetanse
  • Tilbud om å skrive masteroppgaver

Kom i gang med karriereprogram

Se eksempel på sluttevaluering

Les om erfaringene til flere statlige virksomheter

Spør andre i staten om deres erfaringer

 

Publisert: 12. oktober 2021 Oppdatert: 25. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.