Kort fortalt: Vet du hvorfor medarbeidere i virksomheten din slutter?

Ved å skaffe og sammenstille gode HR-data, kan du sikre deg at virksomheten beholder den kompetansen den trenger.

Ifølge arbeidsgiverbarometeret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppgir rundt 10 prosent av de spurte virksomhetene at flere medarbeidere har sluttet under pandemien sammenliknet med tidligere år. I tillegg strever også en del statlige arbeidsgivere med å beholde og tiltrekke seg medarbeidere med spesielt etterspurt kompetanse i arbeidsmarkedet.   

Hvordan sikrer du at din virksomhet har riktig kompetansebeholdning for å løse  samfunnsoppdraget? 

Sikre virksomheten gode faktagrunnlag

Som HR-medarbeider har du en viktig jobb med å sikre gode faktagrunnlag. Du bør samle og sammenstille fakta om turnover - hvem som slutter, hvilken kompetanse de tar med seg ut døra, og hvorfor disse medarbeiderne slutter. Disse tallene bør sammenstilles med faktagrunnlag fra andre kartlegginger som rekruttering, kompetansebehov og medarbeiderundersøkelser og deles med ledelsen i virksomheten din. 

Med bakgrunn i faktagrunnlaget kan dere finne de faktiske årsakene til turnoveren og sikre effektiv og prioritert innsats på områder hvor utfordringene ligger.  

Les mer om sluttevaluering av arbeidsforholdet, Sluttsamtale

Lytt til vår podkast om gode HR-analyser:

 

Publisert: 1. juli 2021 Oppdatert: 1. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord