Statsansatteundersøkelsen 2021: Hvordan har du det på jobb?

Hvordan har du det på jobb? Snart får du kanskje tilsendt Statsansatteundersøkelsen. Da kan du gi oss tilbakemeldinger om din jobbhverdag.

Mandag 18. oktober sendes Statsansatteundersøkelsen ut til et representativt utvalg statsansatte.

Den statlige arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at statlige virksomheter oppfyller sine samfunnsoppdrag, gjennom å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

Statsansatte bidrar til utvikling av arbeidsgiverpolitikken

— Det innebærer blant annet at statlige virksomheter må ha høy endringskapasitet, møte fremtidens kompetansebehov og være kompetente og tydelige i arbeidsgiverrollen, sier Gisle Norheim, statens personaldirektør.

Statsansatte-undersøkelsen
  • Statsansatteundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år.
  • DFØ har det faglige ansvaret for undersøkelsen på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Undersøkelsen skal gi et overordnet bilde av hvordan statlige ansatte opplever ulike sider av sin arbeidssituasjon.
  • Resultatene skal gi oss et kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle statens sentrale arbeidsgiverpolitikk. 

— For å videreutvikle arbeidsgiverpolitikken i staten, er det helt sentralt at vi får tilbakemeldinger fra både ledere og medarbeidere om hvordan de har det på jobb. Det er dere som vet hvor skoen trykker i hverdagen. Deres innspill er derfor svært viktige for oss, presiserer han.

Nytt i årets undersøkelse

Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2018. Statsansatteundersøkelsen 2021 vil i hovedsak være en videreføring av 2018-undersøkelsen. Men det er også noe nytt i årets undersøkelse.

— Vi har nå hatt en pandemisituasjon i om lag halvannet år, og denne situasjonen har utvilsomt påvirket arbeidslivet i stor grad. Vi ønsker derfor å få innsikt i statsansattes erfaringer fra denne perioden. Disse erfaringene blir det veldig spennende å jobbe videre med når resultatene foreligger, sier Norheim.

— I år har vi også et samarbeid med OECD, som blant annet innebærer at vi inkluderer noen spørsmål om tillit. Samarbeidet med OECD bidrar også til at vi kan sammenligne resultatene våre med tilbakemeldinger fra statsansatte i andre land, forklarer Simen Hustad, prosjektleder for Statsansatteundersøkelsen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Husk å svare!

Undersøkelsen blir sendt ut 18. oktober, Siste frist for å svare er 31. oktober. Selve undersøkelsen sendes ut av Statistisk sentralbyrå (SSB), mens svarene går til DFØs samarbeidspartner Rambøll. Undersøkelsen er selvsagt helt anonym. Resultatene vil bli publisert på nyåret.

— For å kunne gjøre gode analyser, håper vi så mange som mulig svarer, oppfordrer statens personaldirektør, Gisle Norheim.

 

Publisert: 20. september 2021 Oppdatert: 8. oktober 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord