Slik skreddersyr Bufdir nytt opplæringsprogram for sine nye ledere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet et nytt opplæringsprogram for nye ledere i Bufetat og Bufdir. De kombinerer DFØs digitale tilbud «Ny som leder i staten» med egenutviklet virksomhetsspesifikk opplæring.

Arbeidsgiverportalen har møtt Merete Haug i Bufdir, som er ansvarlig for Bufetat lederskoles tilbud til nye ledere. Sammen med sine kolleger i regionene har hun utviklet et opplæringsprogram for nye ledere som de lanserer nå i september.

Fra tradisjonelle samlinger til digitale «BUFetapper»

Bufdir har tidligere hatt en to dagers fysisk samling hvor ledere fra hele etaten har fått en innføring i tematikk knyttet til det å være ny som leder i Bufetat. Dette har vært vanskelig å gjennomføre under pandemien, med stadige utsettelser og avlysninger.

Da DFØ lanserte tilbudet «Ny som leder i staten», ønsket Merete å fornye introduksjonssamlingen i Bufetat lederskole.

— De digitale opplæringstilbudene til DFØ er gull verdt. Med «Ny som leder i staten» har vi fått et tilbud som handler om statlig lederskap, som vi kan ta i bruk og effektivt skreddersy til Bufetat/Bufdir sitt behov, sier Merete.

Merete satte sammen en arbeidsgruppe med HR-kolleger fra alle regioner, og de diskutert mye hvordan de skulle fornye deres opplæring av nye ledere.

— Vi har en stor organisasjon spredt ut over Norge, og med det digitale opplæringstilbudet fra DFØ kunne vi nå satse mer digitalt, sier hun.

BUFetapper

Bufdir er i gang med å utvikle BUFetapper. Planen er å ha 5 BUFetapper klare i løpet av høsten 2021.

To BUFetapper er allerede gjennomført. De fleste av BUFetappene  er en forlengelse av de ulike sprintene i Ny som leder-tilbudet til DFØ.

Alle BUFetappene er planlagt gjennomført digitalt. Noen som vanlige Teams-samlinger og andre i en type webinar. Målet er at opplæringen av nye ledere etter hvert kan settes i et system som ikke krever så mye ressurser for å ivareta.

Merete forteller at Bufetat/Bufdir har fått et helt nytt opplæringsopplegg ved å sette de ulike sprintene i «Ny som leder i staten» sammen med det virksomhetspesifikke for Bufetat/Bufdir.

— Sprintene i Ny som leder-tilbudet skal fungere som forberedelse til våre digitale BUFetapper. Her vil vi blant annet bruke Bufetats lederplattform, som er basert på statens lederplakat, interne strategier og selvevalueringsskjema for lederne, sier hun. 

Tilrettelegging for selvgående ledernettverk

Bufetat/Bufdir skal legge til rette for at nye ledere kan delta i refleksjonsgrupper med andre nye ledere på tvers i organisasjonen. De har laget enkle veiledninger på hvordan disse gruppene kan fungere, og hvordan de sammen kan ta den digitale opplæringen.

— Jeg er overbevist om refleksjon og læring i gruppe med andre ledere vil gi mye større effekt enn mer tradisjonelle lederkurs eller individuelle digitale læringsløp. Felles innramming og forberedelser vil skape større engasjement og forpliktelse rundt egen og kollektiv læring, sier Merete Haug fra Bufdir.

Meretes tips til hvordan ta i bruk sentrale opplæringstilbud

  • Gjør deg kjent med det aktuelle opplæringstilbudet ved å gjennomføre opplæringen selv
  • Snakk med noen ledere i organisasjonen din, og hør hva de har mest behov for
  • Skreddersy med å involvere relevante fagpersoner i organisasjonen din, og se hvordan dere kan koble sammen fagtemaene i det sentrale tilbudet med virksomhetens egne rutiner, retningslinjer og strategier
  • Informer og forankre i toppledelsen

Nysgjerrig på Ny som leder i staten?

Sjekk ut flere erfaringsdelinger:

Barne- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir har rundt 6000 ansatte over hele landet, fordelt på fem regioner, samt Bufetats senter for administrasjon og utvikling.

Regionene og administrasjonen har tidligere hatt egne opplegg for onboarding av nye ledere.

Program nye ledere, bestående av «Ny som leder i staten» og Ny som leder i Bufetat med sine BUFetapper, vil gjøre onboardingen mer ensartet. Sentralt har de Bufetatlederskole, som tilbyr årlige samlinger og moduler for ledere. Nye ledere får også mulighet til å delta på disse tilbudene.

 

Publisert: 22. september 2021 Oppdatert: 3. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.