Skal lage felles kunnskapsgrunnlag til forhandlinger om hovedavtalen

LO Stat, Akademikerne, Unio, YS Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), skal skaffe seg felles kunnskapsgrunnlag før forhandlingene om en revidert hovedavtale i staten.

For å forberede forhandlingene har partene blitt enige om å anskaffe et felles kunnskapsgrunnlag for  å få belyst og vurdert hvilken kunnskap tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på ulike nivåer har om hovedavtalen, samt hvordan hovedavtalen forstås og praktiseres i virksomhetene.

Partene ønsker innsikt i mulige årsaker eller forklaringer til at samarbeidet oppfattes som godt eller dårlig i virksomheten, eller at det oppfattes ulikt mellom partene lokalt.

Disse temaene blir nevnt som aktuelle for kunnskapsgrunnlaget, og listen er ikke uttømmende:

  • Praktisering av medbestemmelse
  • Tilpasningsavtalen
  • Omstilling
  • Resultater/konsekvenser
  • Roller og kompetanse
  • Omfang og språk i hovedavtalen

Hovedavtalen i staten ble i fjor høst prolongert frem til 31. desember 2020.  Nye forhandlinger skal gjennomføres fjerde kvartal 2020.

I nettkurset samarbeid og medbestemmelse kan du bli mer kjent med hovedavtalen og partssamarbeid. 

Hovedavtalen

Hovedavtalen i staten er inngått mellom de fire hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Den beskriver formål og intensjoner bak avtalen, og regulerer partsforholdet og ulike andre viktige sider ved samarbeid og medbestemmelse i virksomhetene.

Publisert: 25. februar 2020 Oppdatert: 27. februar 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord