Send medarbeideren på kompetanseutveksling i Norden 

Gjennom Nordisk utvekslingsordning (NORUT) kan medarbeiderne dine hente erfaringer, inspirasjon og nye perspektiver på jobben dere gjør. Nå er stipendene for 2024 klare.

Er dere nysgjerrige på hvordan nordiske kolleger omstiller, tar i bruk nye arbeidsmetoder eller tenker rundt tillit og ledelse? 

Hent kunnskap fra nordisk forvaltning

Nordisk utvekslingsordning (NORUT) tilbyr statsansatte en mulighet til å jobbe i et annet nordisk lands forvaltning. Ordningen gir en unik mulighet til å løfte blikket og lære om hvordan andre nordiske virksomheter løser sine oppdrag. 

I fjor var det sju personer som reiste ut for å hente kunnskap og inspirasjon tilbake til eget arbeid. Finn Ola Jølstad fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet fikk hospitere i Svenske Regjeringskansliet. Du kan lese mer om hans erfaringer og råd:

Ta opp nordisk utveksling i medarbeidersamtalen 

Statsansatte som drar på utveksling gjennom NORUT, hospiterer gjerne hos virksomheter med liknende oppgaver og oppdrag som egen virksomhet og tar med seg verdifull kompetanse tilbake.

I disse dager har mange ledere mål- og utviklingssamtaler med sine medarbeidere om kompetanseutvikling. NORUT kan være en spennende mulighet for deg som leder å løfte frem for medarbeidere som ønsker å hente inn erfaringer og kunnskap som dere kan bruke inn i utvikling av arbeid i egen enhet/virksomhet. 

Viktige fakta om Nordisk utvekslingsordning 

  • Medarbeideren, i samråd med deg som leder, må selv kontakte en aktuell virksomhet og høre om de er interessert i å ha en person på utveksling. 
  • Utvekslingsperioden kan vare fra to uker til seks måneder. Det vanligste er en til to måneder. 
  • Den som reiser ut, får lønn betalt av egen virksomhet. 
  • NORUT yter stipend til den som reiser på 18.000 DKK. 
  • Søknadsfristen er løpende gjennom hele 2024. 
  • Medarbeideren kan jobbe i forvaltningen i Finland, Sverige, Danmark, Færøyene, Grønland Åland og Island. 

Hvordan søke utveksling gjennom Nordisk utvekslingsordning? 

Praktisk informasjon om hvordan du går frem for å utveksle gjennom NORUT, finner du mer om på våre sider, som du finner i lenke til under. Her er det også ofte stilte spørsmål fra søkere til ordningen og en oversikt over nordiske virksomheter. 

Publisert: 20. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.