Månedens spørsmål: Tjenestefri for å utføre offentlige verv

Hver måned deler Statens arbeidsgiverstøtte aktuelle spørsmål som virksomhetene er opptatt av. Denne måneden ser vi på tjenestefri rundt offentlige verv.

Vi har fått flere spørsmål knyttet til regelverket rundt tjenestefri når medarbeidere tar på seg offentlige verv. Under ser du et som ofte blir stilt.

Spørsmål: Ifølge hovedavtalen § 39 har ansatte rett til tjenestefri med lønn i inntil 12 dager for å utføre offentlige verv eller organisasjonsmessige oppdrag som nevnt under hovedavtalen § 38 nr. 3. Gjelder retten til inntil 12 dager tjenestefri uavhengig av stillingsprosent?

Svar: Hovedavtalens § 39 må forstås slik at deltidsansatte har den samme retten til tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager som arbeidstakere i heltidsstilling. Under permisjonen beholder de imidlertid den lønnen de har etter avtalt stillingsprosent.

Vær ellers oppmerksom på at arbeidsgiver etter hovedavtalen § 39 ikke kan nekte en ansatt tjenestefri for å utføre offentlige verv, dette fordi det foreligger «tvingende grunn». Her gjelder bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 12-13. En arbeidstaker har etter denne bestemmelsen rett til permisjon fra arbeidet i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer.

Tidligere månedens spørsmål

Publisert: 15. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.