Månedens spørsmål: Innleie

Hver måned vil Statens arbeidsgiverstøtte dele ett eller flere aktuelle spørsmål de har fått som virksomhetene er opptatt av. Denne måneden løfter vi frem nye regler for innleie.

Hvorfor spørsmål om innleie?

Fra 1, april blir det endringer i hva som er tillatt av innleie, også i staten. Statens arbeidsgiverstøtte har fått flere spørsmål om endringen, og det er bakgrunnen for månedens spørsmål.

Spørsmål om innleie av spesialkompetanse

Vil det fra 1. april 2023 bli forbudt å leie inn spesialistkompetanse (for eksempel IT-konsulent) med begrunnelse i et midlertidig behov?

Svar: Fra 1. april vil staten ikke lenger kunne ansette personer midlertidig ved hjelp av innleie fra 1) bemanningsforetak eller 2) foretak som leier ut mer enn 50 prosent av sine faste ansatte.

Arbeidsmiljøloven § 14-12 syvende ledd sier at man fra samme dato tidsbegrenset kan leie inn spesialkompetanse også ved arbeid av midlertid karakter. Denne adgangen gjelder imidlertid ikke i staten siden arbeidsmiljøloven § 14-12 ikke gjelder for arbeidstakere som omfattes av statsansatteloven.

Har du behov for innleie fordi du trenger arbeidskraft av midlertidig karakter, eller du har behov for spesialistkompetanse for en begrenset tid, kan du likevel leie inn fra bemanningsforetak i enkelte situasjoner.

Forutsetningen for at du kan bruke innleie i disse tilfellene, er at det inngås en skriftlig tidsbegrenset avtale om adgang til slik innleie mellom virksomheten som arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner i virksomheten med forhandlingsrett. Dette følger av statsansatteloven § 11, annet ledd.

Flere månedens spørsmål

Publisert: 15. mars 2023 Oppdatert: 7. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.