Hva betyr tillitsreformen for deg som statlig arbeidsgiver? 

Regjeringen har startet arbeidet med en tillitsreform. Statssekretær Gunn Karin Gjul sier at den vil gjelde i alle ledd av offentlig forvaltning. Les hvordan din virksomhet kan starte opp arbeidet.

Portrett av kvinne
Foto: Trond A. Isaksen, KDD
Statssekretær Gunn Karin Gjul jobber for tiden mye med tillitsreformen.

I Hurdalsplattformen står det at tillitsreformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. Målene i offentlig sektor skal være få, tydelige og relevante. 

Men hva betyr det for statlige arbeidsgivere? De siste månedene har brukerorganisasjoner, partene i staten og KS gitt sine innspill til hva de mener er viktig i en tillitsreform. 

— En tillitsreform skjer ikke over natten, det er et langtidsarbeid. Norge er et tillitssamfunn, så vi har et godt utgangspunkt til å løfte dette ytterligere, og vi skal utvikle en tillitsreform sammen, sier statssekretær Gunn Karin Gjul til Arbeidsgiverportalen. 

En tillitsreform krever reform i alle ledd 

Regjeringen Støre vil erstatte ABE-reformen, og sette inn mer målrettede tiltak. Med tillitsreformen ønsker de også å engasjere «nedenfra og opp». Det skal være rom for ansatte og virksomheter å prøve ut det de mener er riktig vei for å skape bedre tjenester for brukerne. 

— Vi står foran store utfordringer i tiden som kommer. Vi vil få færre skatteytere, flere eldre, krevende budsjetter, mindre oljepenger og grønn omstilling. Og det vil være en mangel på fagfolk. Vi må derfor jobbe smartere og samarbeide bedre. Men da trenger vi en tillitsreform for at folk skal få bruke tida si på det som er viktig, mener Gjul. 

Tillitsreformen er fremdeles i tidlig fase. Men Gjul sier at møtene og innspillene fra brukerorganisasjoner og tillitsvalgte har gjort det klart at en tillitsreform vil innebefatte alle ledd i offentlig forvaltning, og også politikerne må jobbe med dette.

— Vi politikere må starte med oss selv og tenke over hvordan vi styrer ytre etater. Vi må stille spørsmålet om vi gir godt nok handlingsrom og om vi jobber smart nok, sier hun.

Større søkelys på partssamarbeidet

Gjul mener at ansatte sitter på kunnskap om arbeidsmåter som må opp på ledernivå fordi de ansatte oftest sitter nærmest problemstillingen.  For statlige virksomheter blir derfor partssamarbeidet viktig i denne omstillingen.

— Partssamarbeid skal skje på alle nivåer, også helt ut i førstelinje.  Vi ser at mange virksomheter jobber svært godt med partssamarbeid, mens andre har en del å gå på. Partssamarbeidet kan i flere tilfeller systematiseres bedre, sier hun.

For ledere og virksomheter betyr det at ledelse må bli mer tillitsbasert, men også at ansatte må få mer ansvar i arbeidet de gjør.

Gjuls tips til virksomheter som ønsker å jobbe med tillitsreformen

Gjul anbefaler virksomhetene å starte tillitsarbeidet i egen virksomhet ved å sette fokus på ledelse, kompetanse og partssamarbeid. Her er konkrete spørsmål hun anbefaler virksomheten å ta tak i:

  • Start med å diskutere tillitsbasert ledelse. Hva er det og hva betyr det i vår virksomhet?
  • Hvordan fungerer partssamarbeidet hos oss? Involverer vi tillitsvalgte og medarbeidere godt?
  • Trenger vi å heve vår kompetanse på enkelte felt? Føler for eksempel medarbeidere at de har nok kompetanse til å ta flere beslutninger?
  • Har vi som virksomhet noen utfordringer som vi kan ta tak i?
  • Hvordan kan vi som virksomhet synliggjøre tillitsarbeidet for de som jobber hos oss?

Gjul ser det som naturlig at arbeidet med tillitsreformen sees i sammenheng med arbeidet for Innovasjon i offentlig sektor.

— Bedre samarbeid på tvers, ta i bruk ny teknologi, digitalisere prosesser handler både om tillit og innovasjon, mener hun.

I lenken under kan du følge regjeringens arbeid med tillitsreformen, lese mottatte innspill blant annet fra partene.

Les mer på Arbeidsgiverportalen:

Publisert: 22. mars 2022 Oppdatert: 25. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.