Partssamarbeid og medbestemmelse

For å sikre at vi får løst samfunnsoppdraget og jobben vår på best mulig måte, har de sentrale partene i staten på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden inngått avtaler som sikrer samarbeid og medbestemmelse. 

I Norge har vi en lang tradisjon for å finne løsninger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Som virksomhetsleder, HR eller leder med personalansvar representerer du arbeidsgiversiden i samarbeid og medbestemmelse, og dere har ulikt ansvar og roller.

Hvilket ansvar for samarbeid og medbestemmelse som ligger til din rolle, kan du lese mer om på disse sidene.

Kort forklart: Hovedavtalen

Viktige avtaler som regulerer samarbeid og medbestemmelse

Hovedavtalen gir arbeidstakerne rett til medbestemmelse på egen arbeidssituasjon, og beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide for å få til dette.

Kort forklart: Hovedtariffavtalene

Hovedtariffavtalene gir medarbeideren, via de tillitsvalgte, lov til å forhandle generelle lønns- og arbeidsvilkår.

Kort forklart: Partene i hovedavtalen

De sentrale partene i hovedavtalen og hovedtariffavtalen er LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne og Kommunal- og distriktsdepartementett.

Avtalene praktiseres av de lokale representantene for partene i virksomhetene. 

Ledere og tillitsvalgte har begge ansvar for å sikre medbestemmelsen til de ansatte, men de har ulike roller og oppgaver. 

De tillitsvalgte representerer arbeidstakerne, mens det er øverste leder som representerer arbeidsgiver i virksomheten. Vi kaller disse for partene. 

Virksomhetsleders rolle i partssamarbeidet

Leder med personalansvars rolle i partssamarbeidet

Filmene på disse sidene er hentet fra e-læringskurset «Samarbeid og medbestemmelse», som er utviklet i samarbeid med partene i staten. 

Ønsker du å vite mer?

E-læringskurs:

Fagsider:

Podkast 1: Den norske modellen
Podkastene er fra 2016, men er like aktuelle i dag.

Transkripsjoner

Podkast 2: Hvordan er det å være part?

Transkripsjoner

Lokalt samarbeid - transkripsjon fra podkast
pdf 326.85 KB
Local co-operation - transcription from podcast
pdf 56.68 KB
Oppdatert: 4. august 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord