Godt partssamarbeid kickstartet tillitsreformen i Bufetat

Ved hjelp av godt partssamarbeid, har Bufetat region øst satt tillitsreformen inn som en naturlig del av deres langtidsarbeid. Les hvordan de kickstartet tillitsreformen i sin virksomhet.

Tillitsreformen er fremdeles i støpeskjeen for mange virksomheter i staten, og flere lurer litt på hvordan de skal komme i gang og få reformen på agendaen.

Hva betyr tillitsreformen for oss som virksomhet?

Bufetat region øst har tatt tak i oppdraget med å se på hvordan tillitsreformen kan settes ut praksis i egen virksomhet. Men for å få til det, trengte de et felles startpunkt for å snakke om reformen.

I dialog med de tillitsvalgte bestemte regionsdirektøren i Bufetat region øst, Ingrid Pelin Berg å samle både ledere, ansatte og tillitsvalgte til en felles samling om hva tillitsreformen betyr for dem som virksomhet.

— Vi startet samlingen med å få ulike aktører til å legge frem sitt perspektiv på tillitsreformen. Vi fikk Bufdirs og Fagforbundets perspektiv, og Kommunal- og distriktsdepartementet kom også og holdt foredrag. Deretter gav vår regionsdirektør sine tanker om hva som blir viktig for Bufetat sett opp mot tillitsreformen, forteller Stine Olafsen Evje.

Workshop med kafédialog

Med utgangspunkt i de gitte perspektivene ble ledere, medarbeidere og tillitsvalgte delt i grupper hvor de diskuterte hva de hadde hørt og hvordan de tenkte at tillitsreformen traff arbeidet i Bufetat.

Spørsmålene de diskuterte i workshopen var;

  • Hva har du hørt i dag om tillitsreformen, som gir mening for deg?
  • Hva i reformen kan hjelpe oss  å jobbe for bedre liv for barn, unge og familier?
  • Hva gjør vi som allerede samsvarer godt med tillitsreformen, og hva kunne vi ha gjort annerledes?

Se hvordan Bufetat region øst la opp workshop om tillitsreformen i dokumentet:

Bufetat region øst - kick off for Tillitsreformen
pdf 1.3 MB

Arbeidet med tillitsreformen inngår langtidsarbeidet

Når Arbeidsgiverportalen snakker med Bufetat, er det både med Stine Olafsen Evjen som jobber i stab og John Shaw Talley som er regiontillitsvalgt for Fagforbundet i Bufetat. De er begge klare på at det er et allerede godt etablert og operativt partssamarbeid som i stor grad har gjort det enkelt å sette tillitsreformen på agendaen.

— For oss ble samlingen om tillitsreformen en del av langtidsarbeidet i regionen vår. Vi har seks grupper i regionen som har som oppgave å se inn i krystallkula for ulike tjenesteområder. Vi ser på disse gruppene som tenketanker, som blant annet har fokus på fremtidige muligheter og trusler. Gruppene gir langsiktige innspill blant annet når det gjelder overordnede veivalg, forteller Talley og Evjen.

Fem kvinner som diskuterer
Foto Bufetat
Fra v.Rita Bolstad, Irene Gulløien, Kine Rognstad Olstad, Marianne Hake og Anne Mette Fadum var blant deltakerne fra ulike deler av Bufetat region øst, som diskuterte hva Tillitsreformen betyr for Bufetat i praksis.

De seks gruppene utgjør om lag 50-60 personer som jevnlig møtes. Hver gruppe ledes av en avdelingsdirektør og samler mange ulike roller og tjenesteområder, og alt fra ledere, rådgivere og tillitsvalgte, samt hovedverneombudet.

— Dette er ikke et arbeid vi gjør «på siden». Dette er grupper som sørger for fremdrift på hvert sitt felt og som svarer ut ulike planbestillinger vi har, sier Evjen. På samlinger fordyper de seg i ulike temaer, og tillitsreformen ble dermed et naturlig valg for å kickstarte 2023.

— Vi har et sterkt medbestemmelsesformat, med månedlige IDF-møter og en velfungerende partssamarbeidsplattform. Det er fint at arbeidsgiver er tidlig ut her og setter tillitsreformen på kartet. Siden de har hatt fokus på samarbeid og medbestemmelse sammen med oss tillitsvalgte, føler vi at vi har et robust grunnlag for å ta tak i reformen, sier John Shaw Talley.

Han sier videre at informasjonsarbeid ut i virksomheten også er viktig.

— Generelt så er det ikke slik at alle vet hva tillitsreformen er. Vi må opplyse medarbeidere om dette, både fra arbeidsgiversiden og tillitsvalgtes side. Vi har et godt samarbeid mellom fagforeningen og har også hatt reformen som tema på våre egne samlinger.

Slik skal Bufetat ta tillitsreformen videre

Ut fra samlingen om tillitsreformen, skal Bufetat diskutere flere temaer, sier Evjen. Eksempler på dette er:

  • Lokalt partssamarbeid
  • Reduksjon av antall mål og tiltak i styringen
  • Økt kompetanse i tjenestene 

Fagsider for tillitsarbeid i praksis

Les om kompetansearbeid fra flere statlige virksomheter

Spør andre i staten om deres erfaringer

Publisert: 29. mars 2023 Oppdatert: 25. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.