Faktorer som får seniorer til å stå lenger i jobb i staten

Hva får erfarne medarbeidere til å bli lengre i arbeid? Rapporten «Utredning om seniorer i statlig tariffområde» forsøker å gi et svar på det.

seniormedarbeider i workshop
Foto: Colourbox
Staten ønsker at flere skal stå lenger i jobb. Flere faktorer og god ledelse gjør at seniormedarbeidere trives og velger å bli lenger i jobben,

Rapporten gir et innblikk i hva seniorer i staten selv mener er viktig for trivsel og motivasjon, og hvordan de mener at ledere og HR kan legge til rette for at de finner det attraktivt å stå i jobb.

Deltakerne i rapporten trekker frem en rekke faktorer, inkludert

  • lønn og goder
  • fleksibilitet
  • tilrettelegging av arbeidsplassen
  • informasjon om pensjonsordninger
  • godt arbeidsmiljø
Rapporten om seniorer i statlig tariffområde

På oppdrag fra partene i staten har Oslo Economics, i samarbeid med Impaktor og Respons analyse, gjennomført en utredning med formål å belyse praksis og erfaringer med seniorer i statlig tariffområde.

Problemstillingene i oppdraget er delt i hovedområdene «Senkarriere for seniorer 55–70 år» og «Seniorer (62–70 år) som kan gå av med pensjon».

Du kan lese hele rapporten Utredning om seniorer i statlig tariffområde på regjeringen.no

Funn og tiltak fra rapporten

Nedenfor kan du lese hovedtiltakene som foreslås i rapporten på virksomhetsnivå.

Leder-medarbeider-dialog

God leder-medarbeider-dialog bidrar til at leder forstår de ansattes preferanser og har god oversikt over ansattes kompetanse.

Dette er et sentralt bidrag for at flere seniorer jobber lenger i staten. Når senioren får dele sine behov og tanker om egen arbeidssituasjon til sin leder, kan leder legge til rette for kompetanseutvikling, gjøre tilpasninger i arbeidssituasjoner eller vurdere mulighet for intern mobilitet.

Spør om fem års-perspektivet

I rapporten kommer det frem at noen virksomheter spør ansatte i alle aldre om hva de ser for seg de neste fem årene når der har utviklings/medarbeidersamtaler.

Ved å inkludere alle i et slikt generisk spørsmål, kan også seniorer naturlig formidle sine ønsker eller planer rundt både kompetanse, ønsker og eventuelle pensjonsplaner.

God ledelse

Rapporten anbefaler at lederne husker på seniorperspektivet i enheten. Seniorer i undersøkelsen oppgir at det er viktig å bli sett og føle seg ønsket.

Et mulig tiltak på virksomhetsnivå kan være å integrere senior - og livsfaseperspektivet i lederopplæring, og at god ledelse er viktig for om seniorer velger å bli i jobb lengre.

Større endringer på arbeidsplassen kan påvirke timing for når ansatte går av, eller benytter sjansen for tidlig permisjon. Det er derfor viktig med transparente omstillingsprosesser, og at det er god informasjon og dialog med leder.

Lønnsutvikling

Rapporten viser at senioransatte har dårligere lønnsutvikling enn andre ansattgrupper.  

Seniorene oppfatter det som viktig at det gjennomføres reelle vurderinger av lønn og lønnsutvikling for alle ansatte. Ledere bør signalisere muligheter for lønnsutvikling tydelig gjennom lønnssamtaler og annen kommunikasjon. Dette kan bidra til at alle ansatte føler seg verdsatt og motivert til å bli i jobben.

Om seniormedarbeideren opplever at lønnsutvikling ikke er en reelt mulighet, kan dette være en faktor som påvirker valget for at senioren går tidligere av med pensjon.

Planlegging og bruk av seniordager

Det kommer frem at seniordagene har noe varierende effekt i det statlige tariffområdet.

  1. For noen, som har relativt dårligere helse eller er fysisk eller emosjonelt slitne, kan seniordagene bidra til at en står lenger i jobb.
  2. For andre vil seniordagene heller kunne ses på som en belønning, der en får mer fri for samme lønn.
  3. For en tredje gruppe har seniordagene liten betydning fordi en ikke får tatt disse ut ettersom arbeidsmengden og ansvaret ikke blir redusert.

For å utnytte potensialet i seniordager, er det nyttig å ha gode rutiner for å planlegge uttak av seniordager. Dette kan for eksempel gjøres som en del av medarbeidersamtalen. På den måten kan både leder og senior sørge for at seniordager ivaretar både den ansattes behov og virksomhetens behov for kompetanse og kontinuitet.

Lurer du på mer om ferieuttak og seniordager? Eller hvordan planlegge for uttak med medarbeideren?

Les mer om seniorpolitikk i staten

Se opptak fra seminaret der rapporten ble lagt frem. Seminaret var en del av IA-partssamarbeidet i staten.

Publisert: 30. april 2024 Oppdatert: 13. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.