DFØ ønsker å få utviklet en digital løsning for kompetanseutveksling i staten

DFØ har utlyst en StartOff-konkurranse for å se om det finnes leverandører som kan utvikle en digital løsning for kompetanseutveksling mellom statlige virksomheter.

For at det skal bli lettere å utveksle kompetanse på tvers av statlige virksomheter ønsker DFØ å finne tekniske løsninger som gjør koblingsarbeidet mellom virksomhetene enklere.

For å få til dette har DFØ lagt ut en anskaffelse som inviterer startups til å tenke nytt i utviklingen av en ny digitaladministrativ løsning som skal kople virksomheters behov opp mot relevant kompetanse hos medarbeidere i staten.  

Hør seksjonsleder i DFØ, Cathrine Haugene Ljoså, fortelle mer om hva slags løsning vi er ute etter i videoen under:

Følger opp behov fra Mobilitetsprogrammet i staten

Prosjektet er en oppfølging fra piloten «Mobilitetsprogrammet». Mobilitetsprogrammet viste at det var et behov for å finne en teknisk løsning for koplingsarbeidet mellom virksomhet og medarbeidere, særlig til bruk for kompetanseutveksling av korte eller lengre varighet, men med en tidslengde på under ett år.

Utvikler først prototype

DFØ samarbeider med StartOff om å utvikle en digital løsning som skal fungere som et operativt og strategisk verktøy på virksomhetsnivå. 

Å kjøre anskaffelsen gjennom StartOff betyr at DFØ får utviklet en prototype på en digital kompetanseutvekslingsløsning, men at utvikling av den endelige løsningen først vil finne sted om DFØ beslutter å gå videre med prototypen. Arbeidet med utvikling av en prototype vil pågå frem til juni 2023. 

Ønsker din virksomhet å utforske anskaffelser med startups? Les mer på StartOffs sider på anskaffelser.no

Publisert: 9. november 2022 Oppdatert: 10. november 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord