Arbeidsgjevarrådet mars 2022

Arbeidsgjevarrådet hadde møte 11. mars 2022.

Desse sakene stod på dagsorden:

  • Orienteringssaker frå departementet. Kommunal- og distrikstdepartementet (KDD) orienterte om relevante saker og om status i saker Arbeidsgjevarrådet har handsama tidlegare.
  • Lønnsoppgjeret 2022. KDD orienterte om førebuingane til oppgjeret, og rådet ga sine innspel og tilrådingar.
  • Ny IA-avtale og innsats for inkludering og mangfald. Rådet tok utsendt saksdokument til orientering.
  • Statsansatteundersøkinga. DFØ orienterte om resultatet av undersøkinga, og rådet ga sine innspel til einskilde punkt i orienteringa.
  • Neste møte i Arbeidsgjevarrådet er planlagt til 10. juni.
Publisert: 22. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.