Arbeidsgjevarrådet  juni 2022

Arbeidsgjevarrådet hadde møte 10. juni 2022.

Desse sakene stod på dagsorden:

  • Møte med leiaren i Statens lederlønnsutvalg som leverer sin rapport 15. juni.
  • Orientering frå departementet. KDD orienterte om relevante saker og status i saker Arbeidsgjevarrådet har handsama tidligare. Under denne saka blei det også gitt orientering om resultatet av lønsoppgjeret.
  • Retningsliner for registrering av statstilsette sine verv og økonomiske interesser. Rådet ga sine innspel til departementet sitt utkast til retningsliner.
  • Hovudavtalen i staten. Avtalen skal opp til forhandling hausten 2022, og KDD ga Arbeidsgjevarrådet ein fyrste gjennomgang av aktuelle problemstillingar før saka blir sett opp på eit seinare rådsmøte.
  • Arbeidsgjevarbarometeret våren 2022. Departemetnet presenterte førebelse resultat frå undersøkinga som er i ferd med å avsluttast.
  • Neste møte i rådet er planlagt 15. og 16. september.
Publisert: 15. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.