Arbeidsgjevarrådet november 2022

Desse sakene sto på dagsorden i møtet i Arbeidsgjevarrådet 18. november 2022.

  • Orientering frå departementet. KDD orienterte om aktuelle saker og status for saker som rådet har vore inne i tidlegare.
  • Forhandlingar om hovudavtalen hausten 2022. KDD orienterte om innspel som har kome til departementet etter at rådet ga si tilråding i september.
  • Særavtalar til forhandling hausten 2022 – orientering om status med omsyn til avtalar som var sett opp til forhandling etter at rådet ga sine tilrådingar i september.
  • Revidert arbeidsgjevarstrategi i staten frå 2024. Rådet ga sine innspel til innretning og prosess.
  • Det er planlagd møte mellom rådet og hovudsamanslutningane i januar, og rådet diskuterte opplegg og forventningar.
  • Rådet var orientert om to prosjekt som er sett i gang om emna inkludering og seniorpolitikk.
  • DFØ orienterte rådet om aktivitetar og status for arbeidet dei gjer innanfor arbeidsgjevarstøtte.
  • Neste møte i rådet er planlagt 20. januar 2023.
Oppdatert: 9. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord