Utviklingskompetanse

Som leder blir din rolle å skape rom for å teste nye løsninger og bygge kultur for prøving og feiling. Denne kompetansen handler om å skape utvikling og endring.

En viktig lederoppgave fremover vil være å sette brukerens behov i sentrum. Å sette fokus på brukerne vil utfordre din evne til å legge til rette for nye ideer og innovasjon. Dette krever at du aksepterer å eksperimentere og at løsningen ikke er kjent på forhånd.

Som leder blir din rolle å skape rom for å teste nye løsninger og bygge kultur for prøving og feiling.

Når brukerens behov står i sentrum, må du tenke mer helhetlig og mindre sektorvis når dere utvikler tjenester. En helhetlig tenkning vil åpne for nye samarbeidsformer på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og med private aktører.

Ny teknologi og automatisering vil påvirke virksomhetens oppgaver og arbeidsformer. Dette vil utløse andre kompetansebehov og muligheter. Du som leder må derfor sørge for at virksomheten har riktig kompetanse til rett tid.

For å jobbe strategisk med kompetanseutvikling, må du sette retning, følge opp og ta styringen.

Hva betyr dette for de ulike ledernivåene?

 

Oppdatert: 4. august 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord