Systemkompetanse

Forstå systemet du er en del av og hva det betyr for din lederrolle.

Som leder i offentlig sektor har du et viktig samfunnsansvar. Du forvalter våre felles ressurser, og det skal du gjøre til fellesskapets beste og i tråd med god forvaltningsetikk.

kvinne skriver
Foto: Colourbox

Du må avklare samfunnsoppdraget og omsette det til mål og strategier for din virksomhet eller enhet.

Rollen din omfatter å legge til rette for og gjennomføre politiske vedtak. I hvilken grad, avhenger av hvilket nivå du er leder på. Til tider kan du oppleve at du blir styrt av mange og til dels motstridende mål. Noen ganger kan du også oppleve politisk oppmerksomhet rundt ditt fagområde.

For at du skal ivareta rollen din som arbeidsgiver på en profesjonell måte, må du ha god forståelse for lov- og avtaleverk knyttet til arbeidsgiverrollen. Dette vil hjelpe deg å skape handlingsrom, og legge til rette for samarbeid og medbestemmelse i din virksomhet.

Partssamarbeidet er en avgjørende forutsetning for å utvikle virksomheten og få til omstilling. Les mer om medbestemmelse og partssamarbeidet.

Hva betyr dette for de ulike ledernivåene?

 

 

 

Oppdatert: 4. august 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord