Digital læring i staten

Vi ønsker å motivere statlige virksomheter til å tenke enda mer strategisk rundt arbeidet med kompetanseutvikling, og som en forlengelse av dette, bruke flere digitale læringsressurser.

DFØs oppgave er å legge til rette for at offentlig forvaltning kan ta del i den raske utviklingen på læringsfeltet. Digitalisering av feltet læring og kompetanseutvikling gir oss et stadig større mulighetsrom, og dette rommet skal vi fylle og utnytte maksimalt i årene som kommer.

Det finnes en rekke gode fagmiljøer som jobber strategisk med kompetanseutvikling, men det er for lite deling på tvers.

DFØ tilbyr gratis arenaer for deling av kunnskap for statlige virksomheter.

Læringsplattformen for alle 

Læringsplattformen består av over 30 e-læringskurs og digitale opplæringstiltak for statlige medarbeidere på alle nivåer, inkludert ledere.

For å ta kurs på Læringsplattformen, må du lage deg en bruker. Du får oversikt over hvilke kurs du har begynt på, hvilke du har gjennomført og du får kursbevis.

Læringsplattformen - felles digital læringsplattform i staten

Virksomhetsplattformen- kompetansestyring for statlige virksomheter

Virksomhetsplattformen hjelper virksomheten din å sette kompetanseutvikling i system. Plattformen er gratis, og skal sørge for at HR-miljøer får ny inspirasjon og konkrete løsninger til kompetansestyring i egen virksomhet. Flere av kursene fra Læringsplattformen finner du også igjen på Virksomhetsplattformen.

Hvordan du får tilgang, leser du mer om i lenken under:

Virksomhetsplattformen

Oppdatert: 6. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord