Seniorpolitikk i staten

Stadig flere kan og ønsker å arbeide lenger. Dette er i tråd med regjeringens mål for sysselsetting.

Eldre arbeidstakere har kompetanse og erfaring som er viktig for virksomhetene.

Som statlig arbeidsgiver bør du legge til rette for at flere eldre kan fortsette flere år i arbeid. Personalpolitikken i den enkelte statlige virksomhet og rekrutteringen du foretar, bør også gjenspeile dette. 

Fafos rapport om seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter viser at statlige etater i moderat grad rekrutterer arbeidstakere over 50 år sammenlignet med rekrutteringen fra yngre aldersgrupper.

Hva må du som arbeidsgiver kjenne til?

De fleste statlige virksomheter har forpliktet seg til et inkluderende arbeidsliv.

Seniorpolitikken i virksomheten din bør legge vekt på at personer har forskjellige behov. En ideell kombinasjon av individuelle og generelle tiltak synes å treffe best. Som leder bør du forhøre deg med dine seniormedarbeidere hvordan de seniorpolitiske virkemidlene skal tilpasses den enkelte.

Konkrete råd til deg som leder

Partene har fremforhandlet seniorpolitiske tiltak, skrevet  i Statens personalhåndok, for at flere eldre arbeidstakere skal stå lengre i arbeid.

Disse virkemidlene er ekstra fridager («seniordager»), ekstra ferieuke, samtaler om utviklingsmuligheter og tilpasning av arbeidshverdagen. Fridagene kan tas ut som hele, halve, timer eller redusert arbeidstid per dag etter avtale med arbeidsgiver.

Statens pensjonskasse har samlet konkrete råd for seniorpolitiske tiltak på sine nettsider.

Senter for seniorpolitikk har utarbeidet en seniorpolitisk veiledning om hvordan en kan utvikle en god seniorpolitikk i en virksomhet som også er relevant for statlige virksomheter.

Arbeidstilsynet har på sine sider også en del stoff rettet mot eldre arbeidstakere. Merk at en del rettigheter og plikter knyttet til ansettelse, oppsigelse og andre rettigheter og plikter er regulert av lov om statens ansatte og ikke arbeidsmiljøloven.

Se hovedtariffavtalen punkt 7.5. 6 som regulerer noen særlige rettigheter for arbeidstakere over 62 år. 

Hvorfor velger seniormedarbeidere AFP?

I 2010 gjennomførte Arbeidsforskningsinsituttet (AFI) en undersøkelse på oppdrag fra daværende Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) om bruk av seniordager.

Rapporten sier noe om hva som skal til for at seniorer skal velge å ikke gå av med tidligpensjon ved første anledning, og hvordan seniordager påvirker dette valget.

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord