Hvor kan arbeidsgiver få bistand?

Ulike virksomheter og tjenester kan gi deg som arbeidsgiver støtte og bistand i inkluderingsdugnaden. Dette er ikke en uttømmende liste.

Her kan du søke veiledning og bistand
Virksomhet Tjeneste

Statens arbeidsgiverstøtte

Gjennom Statens arbeidsgiverstøtte kan du kontakte fagpersoner for rådgivning innen ulike arbeidsrettslige forhold og HR-relaterte spørsmål.

NAVs Hjelpemiddelsentral

Hos NAVs hjelpemiddelsentraler kan du få kompetent rådgivning og hjelp til teknisk tilrettelegging, uten kostnad for virksomheten.

Hjelpemiddelsentralen har kompetanse om nedsatte funksjonsevner og konsekvensen av dem, mulige løsninger på praktiske problemer, produkter som finnes på markedet, tilpasningsmuligheter og tilrettelegging av miljø.

Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert fylke.

Kunnskapsbanken

Fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling er noe av det du vil finne av innhold innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking.

NAV

Er et sentralt kontaktpunkt for å hjelpe statlige arbeidsgivere i rekrutteringsprosessen av ansatte i inkluderingsdugnadens målgruppe.

Kontaktpersoner for statlige virksomheter i Oslo:

Harald Norberg
E-post: harald.norberg@nav.no
Mobil: 977 00 720

Thomas Postl
Epost: thomas.fjeld.postl@nav.no
Mobil: 906 90 926

Kontaktpersoner for statlige virksomheter i Vestland
E-post: Tove.solberg@nav.no
Mobil: 905 67 210

Berit Gimnes Kaurel
E-post: Berit.gimnes.kaurel@nav.no
Mobil: 484 08 238

Inkluderingstilskudd fra NAV

Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeidsplassen.

Eksempler på kostnader er nødvendig bruk av eksterne ressurser til vurdering av tilretteleggingsbehov, ekstra innkjøp av møbler, arbeidshjelpemidler, personlig utstyr, IKT-hjelpemidler, programvare, lisenser, forsikring, kurs og kortere opplæringstiltak for å kunne utføre arbeidet.

Det er arbeidsgiver som søker tilskuddet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Veiledning til de som skal jobbe for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen.

Sidene gir en innføring i lover og regler, og konkrete råd og tips til hvordan en enkelt kan drive et praktisk likestillingsarbeid, som en del av den ordinære personalpolitikken.

Eksterne leverandører av tilretteleggingstjenester

Det finnes eksterne rekrutteringsfirma av tilretteleggingstjenester som er godkjent av NAV/Hjelpemiddelsentralen. De hjelper deg med funksjonsassistenter. Arbeidsgiveransvaret for funksjonsassistenten ligger hos den eksterne leverandøren.

Eksempel:

ULOBA independent living Norge

Prima Assistanse

Psykisk helse 

Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 30 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse.

Rådet for psykiske helse har sammen med AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) laget en liste med anbefalinger for arbeidsgivere og støtteapparatet i forbindelse med rekruttering og inkludering av mennesker med psykiske helseplager. Du finner listen og andre tips om psykisk helse og arbeidsliv her.

Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 37 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemming og kronisk sykdom. Deres formål er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemninger og kronisk sykdom.

Unge funksjonshemmede har flere prosjekter og ressurser om arbeidsliv. Eksempel: Tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Ringer i Vannet 

Les om og bli inspirert av NHOs merkevare og metodikk for inkluderende rekruttering.

 

Oppdatert: 9. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord