Ofte stilte spørsmål om lærlinger

Vi har samlet ofte stilte spørsmål rundt lærlingordningen som OK stat får.
Spørsmålene og svarene er ment som et tillegg til informasjonen som du finner på våre fagsider, og er således ikke uttømmende.

Kan vi være medlem av flere opplæringskontor?

 Ja. Dere kan for eksempel være medlem av OK stat for lærlingen som er lærling i mediegrafikerfaget, og et annet opplæringskontor om dere har en lærling i rørleggerfaget.  

Hva gjør vi om vi ikke blir godkjent lærebedrift?

I de fleste tilfeller må faglig leder legge ved mer dokumentasjon for at dere blir godkjent. I andre tilfeller kan det være at dere må finne en annen faglig leder. Kontakt OK stat, så hjelper vi deg. 

Det er vanskelig å få lederen min til å ville ta inn lærling. Hvordan går jeg fram?

Du kan vise lederen din sidene om lærlinger på Arbeidsgiverportalen, slik at lederen din får et innblikk i hva lærlingordningen dreier seg om. Du kan også invitere lederen din med på et møte med OK stat, så vi kan fortelle om lærlingen og alle fordelene det er med å ta inn en lærling, og hjelpen dere får av oss. Kontakt oss her.  

Faglig leder

Kan vi gi faglig leder ekstra lønn?

Ja. Det er virksomheten selv som bestemmer om de vil gi ekstra lønn for faglig lederrollen.  

Hva gjør jeg hvis vi ikke finner en kvalifisert faglig leder?

Ta kontakt med opplæringskontoret, så vil de hjelpe deg. Kontakt OK stat 

Hvor mye tid bør en faglig leder ha til oppfølging?

Dette vil variere fra lærling til lærling. Enkelte lærlinger vil ha behov for regelmessig oppfølging, mens andre lærlinger vil ha mindre behov for dette. Ha en god dialog med lærlingen deres, og spør hvor ofte de ønsker din tilbakemelding. Kravet er å ha en halvårig vurderingssamtale, hvor den faglige lederen og lærlingen sammen kartlegger lærlingens faglige progresjon og trivsel på arbeidsplassen.  

Læreplanen

Hva gjør vi hvis vi ikke kan dekke hele læreplanen i vår virksomhet?

Det finnes flere løsninger for å dekke hele læreplanen:  

  • Lærlingen kan få opplæring i flere avdelinger 
  • Du kan gå sammen med en annen virksomhet, og dele på opplæringen av lærlingen 
  • Du kan inngå en avtale med en leverandør virksomheten din har en rammeavtale med, og la lærlingen få jobbe sammen med de i perioder 

Vi anbefaler at du kontakter OK stat eller et annet opplæringskontor for å få hjelp til å dekke hele læreplanen.  

Rekruttering av lærling

Vi finner ikke kvalifisert lærling, hva gjør vi?

Kontakt OK stat. Vi har mange kontakter som kan hjelpe deg med å finne en kvalifisert lærling.  

Søkerne våre har for dårlige karakterer og mye fravær. Er det trygt å ansette dem?

Å bli lærling er kan være en befrielse for en lærling som kanskje er skolelei, og ofte vil de få ny motivasjon av å starte å jobbe. Husk at du som godkjent lærebedrift har mange hjelpere når det kommer til oppfølging av lærlingen: Fylkeskommunen, OK stat, bedriftshelsetjenesten, verneombudet, lege og kanskje også foreldrene til lærlingen. I tilfeller der lærlingen har mye fravær og dårlige karakterer er det ofte at også læreren stiller opp i læretiden. 

Vi har fått en søker som har feil utdanningsløp på videregående skole. Hva gjør vi?

Det er ikke noe i veien med å ansette en lærling som ikke har gått riktig utdanningsløp på videregående skole. I utgangspunktet kan alle bli lærlinger.  

For at en lærling skal følge et ordinært opplæringsløp (to år på skole og to år i en virksomhet) må de ha gått en relevant videregåendelinje. Hvis dere ansetter en lærling som ikke har gått en relevant linje kan lærlingen få en lengre læretid for å lære alt som inngår i læreplanen. En lærling som ikke har gått en relevant linje må også ta en tverrfaglig eksamen for å kunne gå opp til fagprøven.  

Oppfølging av lærling

Til hvilken tid og hvor lenge har lærlingen ferie?

Lærlingens arbeidstid og rett til ferie reguleres av arbeidsmiljøloven. Lærlingen har de samme rettighetene til ferie som en vanlig arbeidstaker og følger for eksempel ikke skolens ferier.

Jeg er leder. Hvordan får jeg de ansatte til å ville følge opp en lærling?

Ha fokus på nytteverdien av lærlingene, og at de kan lette en del av arbeidet til de ansatte. Be også om innspill på hva dere har behov for av arbeidskraft, og hvor, slik at de ansatte er med på å planlegge inntaket av lærlinger. Ser de verdien av lærlingen, vil de sannsynligvis bli mer positive. Husk å ansette en faglig leder som er motivert.

Lærlingen kommer ofte for sent, hva gjør vi?

Å komme for sent ofte er et brudd på arbeidsavtalen lærlingen har signert. Følg opp dette på samme måte som hos en vanlig ansatt. Om lærlingen ikke følger opp etter tiltak, bør dere kontakte OK stat.  

Hvem kan vi be lærlingen kontakte utenfor virksomheten?

I noen tilfeller er det godt for lærlingen å prate med noen andre enn de i virksomheten. De kan kontakte OK stat, i tillegg til at det finnes et elev- og lærlingeombud i hvert fylke. Deres oppgave er å passe på at rettighetene til elever og lærlinger i videregående opplæring blir ivaretatt. 

Oppdatert: 3. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord