Lærlinger

En lærling er ansatt på samme måte som alle andre midlertidige ansatte. Forskjellen er at en lærling også har krav på opplæring i et fag som leder frem til et bestemt yrke, i perioden de er ansatt.  

Lurer du på hvilken lærling som passer best i din virksomhet?

Kontakt OK stat så hjelper vi deg: okstat@dfo.no.

Lærebedrifter i staten forteller

Tiden lærlingen er ansatt i virksomheten kalles læretid. Lærlingen er likevel en ressurs for virksomheten, fordi de mot slutten av læretiden skal kunne arbeide selvstendig. 

Som godkjent lærebedrift er det en fin oppgave å hjelpe lærlingen mot en bestått fagprøve mot slutten av læretiden.  Dette gjør du i samarbeid med et opplæringskontor. 

Fordeler ved å ta inn en lærling  

Regjeringen har satt som krav at alle statlige virksomheter med over 75 ansatte skal ha minst en lærling til enhver tid. Større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn en lærling. Alle virksomheter skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag og om antall lærlinger kan økes.  

Ved å ha lærlinger oppfyller din virksomhet samfunnsansvaret sitt, samtidig som dere får

 • god arbeidsgiverprofilering utad, med tanke på for eksempel rekruttering av nye medarbeidere 
 • en ressurs i virksomheten. Akkurat som en vanlig nyansatt er det de første seks månedene lærlingene trenger mest oppfølging 
 • ofte fordelaktig i betydning ny kompetanse. De fleste lærlinger er mellom 18-20 år, og har kunnskap om unge brukere og deres brukerbehov. Lærlinger har gjerne også gode digitale ferdigheter 
 • en sjanse til utvikling hos den enkelte ansatte i din virksomhet ved at de følger en person gjennom en læretid til bestått fagprøve

Må være medlem av et opplæringskontor  

Regjeringen har besluttet at alle statlige virksomheter med lærlinger skal være medlem av opplæringskontoret OK stat (opplæringskontoret for statlige virksomheter) eller et annet opplæringskontor. Et opplæringskontor støtter deg og din virksomhet i arbeidet med lærlingen.   

Hver lærling har et fag, eller lærefag, som han eller hun til slutt skal ta fagprøve i. Det er en fordel at du er medlem av et opplæringskontor som er godkjent i lærefagene du har lærlinger i. OK stat tilbyr disse fagene:  

 • IT-drift
 • IT-utvikler
 • Dataelektroniker
 • Mediedesign
 • Innholdsproduksjon
 • Medieteknikk
 • Service- og administrasjon
 • Byggdrifter
 • Sikkerhet

Rekruttering og oppfølging av lærlinger

I vår prosessbeskrivelse under får du vite hvordan du går frem for at virksomheten din blir godkjent lærebedrift, hvordan du rekrutterer lærlinger, følger dem opp og avslutter læretiden.

Rapportering i årsrapporten

Det skal rapporteres på antall lærlinger, om det er vurdert å øke antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt hvilket opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. Om dere som virksomhet ikke oppfyller kravene, må dere redegjøre for årsaken til dette og for hva dere har gjort for å forsøke å oppfylle kravene. 

Flere aktuelle tema for deg som arbeidsgiver:

Virksomheter kan samarbeide om lærlinger

OK stats tilbud til statlige arbeidsgivere

Oppdatert: 25. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord