Steg-for-steg guide for å lage handlingsplan for flere lærlinger

I 2021 gjennomførte fem departementer en pilot og laget hver sin handlingsplan for å få flere lærlinger i sitt departementsområde. Denne siden er en guide til andre departement som ønsker å lage liknende planer, men kan også brukes av andre statlige virksomheter som inspirasjon.

Se mal for og eksempler på handlingsplaner nederst på siden

Om piloten om flere lærlinger i departementsområdet

Overordnede tips:
 • Involver underliggende virksomheter og flere avdelinger i departementet i arbeidet
 • Samarbeid med andre departementer om mulig
 • Bruk tilgjengelig materiale fra pilotprosjektet
 • Sett søkelys på hele departementsområdet, ikke kun interne prosesser i departementet

Steg 1: Kartlegging av barrierer og muligheter

For å utarbeide treffsikre tiltak er det nødvendig å kartlegge dagens nåsituasjon for lærlingordningen i departementsområdet.

Begynn med å få god innsikt i

 • omfang av lærlingordning i departementsområdet (antall lærlinger, antall virksomheter med lærlinger, lærefag med mer)
 • eksisterende styring og oppfølging av lærlingordningen i departementsområdet
 • barrierer og muligheter for økt lærlinginntak i hele departementsområdet

Forslag til metode

 • Arbeidsmøte med relevante avdelinger i departementet og underliggende virksomheter i departementsområdey

Tips hvordan tenke

 • Bruk gjerne lærlingløpet til å strukturere innsikten og identifisere hvor i lærlingløpet det er behov for tiltak.

Steg 2: Idémyldring av mulige tiltak

Når du har identifisert barrierer og muligheter og behov for tiltak, er neste steg å idémyldre mulige tiltak. I dette steget er formålet først og fremst å komme opp med så mange forskjellige idéer som mulig for å skape et bredt grunnlag å bygge videre på i neste steg.

Forslag til metode

 • Arbeidsmøte med departementsområdet og underliggende virksomheter i departementsområdet

Tips til hvordan tenke

 • Det finnes ingen dårlige idéer! Tenk kvantitet over kvalitet.
 • Bruk innsiktene fra steg 1 som utgangspunkt for idémyldringen - jobb med ett område/tema av gangen.
 • Bruk spekteret av påvirkningsmuligheter (ikke bare tildelingsbrev, men dialog, nettverk, eksisterende lederforum og så videre).

Steg 3: Utarbeide tiltak

Steg tre handler om å videreutvikle ideene til konkrete tiltak. Bygg ut ideene med beskrivelser av tiltakene, spesifiser formålet med tiltaket og fordel roller og ansvar. I løpet av prosessen vil man få et klarere bilde av hvilke tiltak som er gjennomførbare.

Forslag til metode

Arbeidsmøte med relevante avdelinger i departementet og underliggende virksomheter i departementsområdet

Tips til hvordan gjøre det

 • Se mal til handlingsplan og handlingsplanene til pilot-deltakerne som eksempel på hvordan man kan beskrive tiltakene ytterligere og fordele roller og ansvar
 • Del tiltakene med underliggende virksomheter  og få tilbakemelding
 • Gjør en kost/nytte-vurdering av tiltakene og velg ut tiltakene dere ønsker å ha med i handlingsplanen. Tilpass antall tiltak i handlingsplanen til hva dere klarer å følge opp.

Steg 4: Utarbeide handlingsplan

I utarbeidelsen av handlingsplanen er det på tide å lage en plan for gjennomføring av tiltakene og hvordan tiltakene skal følges opp. Videre må man sørge for forankring av handlingsplanen og planlegge for iverksettelse av planen.

Forslag til metode

 • Del utkast til handlingsplanen underveis med andre avdelinger og underliggende virksomheter for innspill og forankring

Tips til hvordan gjøre det

 • Bruk mal til handlingsplan som utgangspunkt for handlingsplanen. Bruk gjerne de ferdige handlingsplanene til departementene i pilotprosjektet som inspirasjon.
 • Sett tydelige mål, tenk SMART-modellen (specific, measurable, attainable, realistic, times-based)
 • Sett av tilstrekkelig tid til forankring i linja i departementet

Last ned mal for og eksempler på handlingsplaner

Mal for å lage handlingsplan for flere lærlinger
pptx 5.32 MB
Handlingsplan for lærlinger i forsvarssektoren - Forsvarsdepartementet
PDF 921.94 KB
Handlingsplan for flere lærlinger - Landbruks- og matdepartementet
pdf 1.34 MB
Handlingsplan for flere lærlinger - Kommunal - og distriktsdepartementet
pdf 556.33 KB
Handlingsplan for flere lærlinger - Kultur- og likestillingsdepartementet
pdf 557.02 KB
Oppdatert: 29. november 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.