Verktøykasse for faglig leder

På denne siden gir vi deg som skal være faglig leder et årshjul og en oversikt over verktøy som du kan bruke når du skal følge opp lærlinger.

Denne verktøykassen er ment å samle diverse maler, sjekklister og veiledninger som ligger på Arbeidsgiverportalen, portalen for lærlinger i staten, OKstat.dfo.no, og i OLKWEB, som er det den digitale plattformen lærlinger bruker til å dokumentere oppgavene sine.

Årshjul for faglig leder

Last gjerne ned årshjulet for faglig leder og ha det tilgjengelig gjennom året.

Årshjul for faglige ledere
png 421.52 KB

Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av rutinene som er markert i årshjulet. Løpende oppgaver med oppfølging av lærlingen underveis i løpet er ikke beskrevet her. Om du skulle ha spørsmål knyttet til dette, er det bare å ta kontakt med oss i OK stat. 

Januar: Kartlegging av nye læreplasser eller nye lærefag 

Når dere skal finne ut hvilket fag virksomheten skal ha lærling i, må dere kartlegge behov på samme måte som dere kartlegger behovet for en ny medarbeider. Forskjellen er at dere nå må koble arbeidsoppgavene lærlingen skal utføre til et fag og en læreplan. Læreplanen i faget forteller deg hva slags kompetanse lærlingen skal sitte igjen med etter læretiden.  Alle læreplaner ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

En god fremgangsmåte for å forankre lærlingordningen i hele virksomheten, er å la ansatte og ledere delta i arbeidet med å finne ut hvor de har behov for støtte og avlastning.  Lag en liste over aktuelle arbeidsoppgaver og hvor oppgavene skal utføres. Dette gir oversikt over hvilken eller hvilke avdelinger lærlingen kan jobbe i. Ut fra listen med arbeidsoppgaver kan du lage en intern opplæringsplan til lærlingen. Ta gjerne utgangspunkt i en mal for intern opplæringsplan som du finner på Statens arbeidsgiverportal. 

Lurer du på noe i den prosessen, anbefaler vi deg å  kontakte oss i OK stat.   

Mars: Rekruttering av lærling 

Når virksomheten din har blitt godkjent lærebedrift, kan du starte å rekruttere lærling. Vi i OK stat anbefaler å lyse ut stillingen som en vanlig stilling, med utlysningstekst og intervjuer. Det er imidlertid ikke noe krav om å lyse ut en læreplass, så dere kan også ta kontakt med en videregående skole som tilbyr deres fag og gjennomføre speedintervjuer. Dersom dere vil få mulighet til å bli kjent med en framtidig lærling, er en gylden mulighet å tilby praksisplass for elever fra en videregående skole som har fagene det er aktuelt for virksomheten å ta inn lærling i. 

Dere kan også finne aktuelle kandidater via VIGO, en egen søknadsportal for elever, som dere kan få tilsendt fra OKstat. Det er også mulig eller ta kontakt med det lokale NAV-kontoret.  

Etter at lærlingen er blitt ansatt, må arbeidsavtale og lærekontrakt signeres.  

Arbeidsavtale for lærlinger - mal
docx 33.44 KB

Mars: Intern opplæringsplan 

Lærlingen skal ha en intern opplæringsplan. Faglig leder kan ta utgangspunkt i malen for det aktuelle faget som ligger i Statens arbeidsgiverportal og tilpasse den til oppgaver som er relevante for den aktuelle virksomheten og lærlingen ved å legge til og fjerne oppgaver.  

Mars og september: Halvårssamtaler 

Hvert halvår skal faglig leder etter opplæringsloven gjennomføre og dokumentere en vurderingssamtale med lærlingen. Samtalen skal handle om lærlingens utvikling i forhold til læreplanen og både være en vurdering av arbeidet som allerede er gjort og en veiledning til hvordan lærlingen kan forbedre seg. Samtalen er også en mulighet for lærlingen til å gi tilbakemeldinger til virksomheten.  

Som faglig leder skal du referere innholdet i samtalen i skjemaet for halvårssamtale.  Skjema skal gjennomgås, lages notat på og arkiveres. Skjemaet sendes til postmottak@dfo.no for arkivering i OK stats system eller legges i OLKweb, under mappen «vurdering». Merk at dette er et nytt skjema og ny rutine i tråd med fagfornyelsen. 

Halvårlig vurderingssamtale skjema bokmål
docx 163.14 KB
Halvårleg vurderingssamtale skjema nynorsk
docx 164.58 KB

Ta kontakt med primærkontakten i OK stat om det skulle avdekkes noe som dere trenger hjelp med oppfølgingen på, vi er klare med erfaring, råd og støtte! 

Mai: Forberede lærlingen på fagprøven 

Gjennom den interne opplæringsplanen, arbeidsoppgavene lærlingen har gjennomført og tilbakemeldinger fra faglig leder i læretiden, har lærlingen allerede blitt godt forberedt til fagprøven.   

Det kan likevel være greit å sjekke om lærlingen trenger ekstra forberedelser til fagprøven ved hjelp av sjekklisten som du finner på denne siden.  Det er også lurt å tipse lærlingen om at det finnes en veileder for den skriftlige delen av fagprøven.

Skriveveileder.docx
docx 74.11 KB

Ta kontakt med OK stat dersom du er usikker på om lærlingen vil bestå fagprøven.  

August: Delta i introduksjonssamtaler 

Som faglig leder samarbeider du med HR i virksomheten om å lage et godt introduksjonsprogram for de to første ukene. Det er viktig at du som faglig leder gjennomgår den interne opplæringsplanen en av de første dagene. Prøv å kartlegge lærlingens kompetansenivå i starten og juster opplæringsplanen etter det.

Mange virksomheter gir lærlingen en fadder som er en annen person enn faglig leder. Det kan også være lurt å gjøre andre avdelinger oppmerksom på hva det betyr å ha en lærling. For eksempel kan du henge opp lærlingsplakaten i staten i lokalene.

Lærlingplakaten i staten
pdf 4.28 MB

Forventninger til lærling og dere som virksomhet

Lærlingen følger de samme rettighetene og pliktene som en vanlig ansatt i en statlig virksomhet og plikter å følge reglene på arbeidsplassen som å komme i tide på jobb og gi beskjed ved sykdom. Det er spesielt viktig at dere har tydelige forventninger i starten av ansettelsesforholdet til det å være arbeidstaker fordi lærlingen er ung og har mindre erfaring med arbeidslivet enn andre ansatte.  

Under finner du en sjekkliste over forventningene som stilles både til dere som virksomhet og til lærlingen.

Sjekkliste for forventninger til læretiden
docx 40.65 KB

Noen ganger må du som faglig leder, ta tak i ting som ikke fungerer. Som støtte kan du bruke spørsmål fra e-læringskurset Den vanskelige samtalen.

Gode spørsmål til vanskelige samtaler-veiledning
docx 83.92 KB

Om du ønsker å vite mer om oppfølging av lærlinger, bør du lese gjennom våre nettsider om Lærlingløpet fra start til slutt, og særlig fasen oppfølging av lærlinger.

Kurs for faglige ledere

Hver fylkeskommune har kurs for deg som skal bli, eller er faglig leder. Vi i Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat) anbefaler deg å ta ett av disse kursene. Kursene arrangeres fylkesvis, som du kan se nedenfor.

Oversikt over kurs for faglige ledere fordelt på fylker
FylkeE-postKurslenke
Innlandetpost@innlandetfylke.noGodkjent lærebedrift - Innlandet fylkeskommune
Møre og Romsdalpost@mrfylke.noBli lærebedrift (mrfylke.no) 
Kalender (mrfylke.no) Påmelding
Nordlandpost@nfk.noKurs for lærebedrifter - Nordland fylkeskommune (nfk.no)
OsloKontakt - Oslo kommune
Gå på nettside og logg
inn med min ID  
Kurs for lærebedrifter - Lærebedrift - Oslo kommune
Rogalandfirmapost@rogfk.noKurs for lærebedrifter - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)
Tromspostmottak@tromsfylke.noKurs for faglige ledere og instruktører - Troms fylkeskommune
Finnmarkpostmottak@ffk.noKurs for faglige ledere og instruktører - Finnmark fylkeskommune (ffk.no)
Trøndelagpostmottak@trondelagfylke.noAktiviteter og kurs - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)
Vestfold post@vestfoldfylke.no Vestfold fylkeskommune - Nettkurs
Vestlandpost@vlfk.noRettleiingstenesta Bergen sentrum-vest: Kurs for fagleg leiar og instruktør - del 2 (pameldingssystem.no)

Kurs for fagleg leiar og instruktør del 1, e-læringskurs
Oversikt over kurs

Hvordan bruke OLKWEB?

OLKWEB er et nettbasert verktøy som alle lærlinger i OK stat bruker for å dokumentere arbeidsoppgavene sine. Som faglig leder vil du også jobbe i OLKWEB, blant annet for å laste opp dokumenter og gi tilbakemeldinger.

Gode spørsmål til lærlingens dokumentasjon
pdf 523.64 KB

Under finner du instruksjonsvideoer som gir en kort introduksjon til systemet og som viser hvordan du kan logge deg inn i OLKWEB første gang.  

Neste video viser hvordan du som faglig leder kan følge opp og gi tilbakemeldinger til lærlingene ved hjelp av OLKWEB. Den gir også råd om hvordan man kan administrere dashbordet, eller velkomstsiden. 

Videoen under viser hvordan du kan lage den interne opplæringsplanen i OLKWEB. Nb! Merk at det også er mulig å lage den interne planen som et eget dokument som lastes opp i systemet på lærlingens side i boksen ”notat”. 

Oppdatert: 24. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.