Trainee i staten: - I mange utlysningstekster står det «relevant erfaring». Det har jeg nå

Kristina Jeanette Mersland jobber med intern kompetanseutvikling i Direktoratet for Arbeidstilsynet. Jobben fikk hun gjennom traineeprogrammet.

Bilde av Kristina Jeanette Mersland er rådgiver i Arbeidstilsynet og ansatt som en del av traineeprogrammet.
Foto: Difi
Kristina Jeanette Mersland er rådgiver i Arbeidstilsynet og ansatt som en del av traineeprogrammet

- Det er veldig mange styrker i funksjonshemmede som man kanskje ikke tenker over til vanlig.  Så jeg tror det tilfører bedriftene og virksomhetene noe positivt, sier Kristina Jeanette Mersland til Arbeidsgiverportalen.

Kristina hadde utdannelsen, og god erfaring fra frivillig arbeid.

- Men jeg opplevde at mangel på relevant erfaring fra yrkeslivet og hull i CVen, gjorde meg mindre attraktiv på jobbmarkedet, sier hun.

Hun jobber hovedsakelig med intern kompetanseheving i Arbeidstilsynet.

Traineeprogrammet skal gi økt kompetanse

Traineeprogrammet er en del av statens satsning for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet, og slik få inn mer mangfold og ny kompetanse i statlige virksomheter.

Programmet retter seg mot arbeidssøkere som har nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, og som kan jobbe tilnærmet 100 prosent med riktig tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Målet med programmet er ikke bare å gi personene som søker erfaring og kompetanse, men også øke arbeidsgivernes kompetanse på rekruttering, mangfold og tilrettelegging.

Kristinas forteller om sine erfaringer som trainee

Mangel på fast stilling etter endt program

Difi driver traineeprogrammet i staten. Nylig møttes traineene til siste samling for denne rundens program. Temaet for samlingen var «Veien videre».

Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) ga blant annet deltakerne tips og råd om hvilke arbeidstakerstrategier de kan bruke som arbeidstakere i det ordinære arbeidsmarkedet.

- Noen av traineene i traineeprogrammet har fått faste stillinger, mens andre vet lite om fremtiden. Derfor var det essensielt å jobbe med tematikk rundt kompetansekartlegging for at traineene skal bli bevisst sin egen kompetanse og hvilke karrieremål de ønsker å jobbe med fremover, sier prosjektleder for programmet i Difi, Marte Dyve Simenstad.

I arbeidet som pågår med inkluderingsdugnaden, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet signalisert at de skal se nærmere på å endre regelverket slik at personer som gjennomfører traineeprogrammet kan få en enklere vei til fast ansettelse.

Skulle gjerne hatt fast jobb

Kristina Jeanette Mersland vet ikke ennå om hun kan få fortsette i stillingen, men legger ikke skjul på at hun trives godt og gjerne ønsker å få fast jobb i direktoratet.

- Jeg har til nå ikke blitt tilbudt fast stilling etter at traineeperioden er over, så jeg skal nok starte med å søke jobber andre plasser, sier Kristina Jeanette Mersland.

Erfaringen trainee-stillingen har gitt henne, gjør det imidlertid lettere for henne å søke andre jobber.

- I alle utlysningstekster står «relevant erfaring» som et av mange kriterier. Dette er et kriterium som jeg ikke har oppfylt tidligere, og som jeg nå håper på vil gi meg mulighet til å få meg en fast stilling, en eller annen plass, sier hun.

Kristina ønsker å bygge videre på utdanningen og erfaringen sin, og er veldig opptatt av kompetanse, utvikling og læring, Hun kunne tenke seg å fortsette og jobbe innenfor HR-feltet med kompetansetiltak, men poengterer at hun tror hun kan trives med mange ulike jobber, både i det offentlige og private.

 

Publisert: 19. september 2018 Oppdatert: 11. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord