Toppleder: - Vi må hele tiden være litt urolige for om vi skjønner hva utfordringsbildet er

Program for toppledergrupper har gjort opp status etter at 48 toppledergrupper har utviklet seg som strategiske ledergrupper og lært av hverandre.

Program for toppledergrupper - tre toppledere reflekterer

I Program for toppledergrupper i staten har 350 toppledere delt utfordringer og suksesser gjennom tre år. Programmet ble i sin tid startet med mål om både å utvikle mer effektive og strategiske toppledergrupper, og for å bli en arena for erfaring og deling.

Funn fra rapporten

73 %  Ledergruppen har blitt et mer strategisk organ

72 % Vi tar i større grad et helhetsperspektiv i ledergruppen

65 % Mer effektive ledermøter

70 % Konkrete endringer i hvordan vi jobber i ledergruppen

39 % Programmet har bidratt til økt samhandling med andre virksomheter i forvaltningen

Rapporten  «Konstruktiv uro – toppledelse i staten» oppsummerer arbeidet og topplederes erfaringer.

Konstruktiv uro - toppledelse i staten - erfaringsrapport fra Program for toppledergrupper (PDF)
pdf 1.66 MB

- Konstruktiv uro er et godt begrep. Jeg tror alle sektorer må bære med seg litt uro for at vi kanskje ikke er nok «på» for å forbedre samfunnet. Det er jo slik at vi er her for å levere resultater, for regjeringen og for samfunnet, så da må vi hele tiden være litt urolige for om har vi fanget opp hvor det nå svikter, og om vi skjønner vi hva utfordringsbildet er, sier Bjørn-Inge Larsen, departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet.

Han deltok med sin ledergruppe sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Strategisk ledelse i en travel lederhverdag

Så å si alle ledergruppene, som har deltatt på Difis Program for toppledergrupper, har utviklet seg positivt i løpet av programperioden, de fleste på en rekke områder.

I programmet arbeider lederne blant annet med felles bevissthet om ledergruppens rolle og prioriteringer.

3 av 4 deltakere mener at ledergruppen deres har blitt et mer strategisk organ og at de tar et større helhetsperspektiv i ledergruppen.

– Det å av og til spørre seg om man er på rett vei, og kanskje da være litt åpen for at det – i all vår travelhet – faktisk er andre ting som vi burde være travle med, sier Bjørn-Inge Larsen.

Opptatt av helhet, men farget av eget ståsted

Det er stort potensial i at toppledere oppsøker andres erfaringer og kompetanse i løsningen av egne og felles samfunnsoppdrag. Det holder ikke lenger å lete etter løsninger innenfor eget ansvarsområde.

Toppledere er avhengige av andre både når det gjelder felles målformuleringer, kunnskapsgrunnlag og løsningsstrategier. Å bygge trygghet og tillit er avgjørende for finne hverandre på tvers, og skape resultatene som forvaltningen trenger.

Dette gjelder ikke bare innad i egen ledergruppe, men også mellom aktører på tvers av hierarkier og sektorer.

- Jeg tror det er kjempeviktig at vi i økende grad skaper resultater på tvers av sektorer eller hierarkier, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Hva er den strategiske rollen for en toppledergruppe i staten? Hva skal til for å videreutvikle en effektiv og strategisk ledergruppe? Hva handler ledelsesutfordringer om i en tid der oppgaver kjennetegnes av uforutsigbarhet og kompleksitet? Dette kan du lese mer om i «Konstruktiv uro – toppledere i staten».

Program for toppledergrupper
  • Startet opp i august 2016.
  • Årlig rekrutteres tre kull
  • Hvert kull består av fire toppledergrupper fra departementer og direktorater.
  • Programmets hovedtemaer er gruppeeffektivitet og toppledergruppen som strategisk organ.
  • Toppledergruppene deltar på aktiviteter både i egen ledergruppe og sammen med de andre gruppene.
  • 48 toppledergrupper har gjennomført, eller er i gang med, programmet. Disse representerer 12 departementer og 36 direktorater.
  • Erfaringsrapporten «Konstruktiv uro – toppledelse i staten» baserer seg på erfaringer og innspill fra disse deltakerne.
Publisert: 4. desember 2019 Oppdatert: 10. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.