Statsbygg vant prisen for årets beste lærebedrift

Statsbygg har mangedoblet antall lærlinger på to år. Nå vil de også opprette faste stillinger til byggdrifterne. - Statsbygg er et eksempel til etterfølgelse for andre statlige virksomheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

- Dette er en stor dag for oss i Statsbygg. Det er ikke julaften, men det føles som det, sa administrerende direktør, Harald Vaagaasar Nikolaisen.

Skal løfte frem rekruttering og opplæring av lærlinger

Prisen for beste statlige lærebedrift ble etablert i 2016. Prisen skal løfte frem gode eksempler på rekruttering og oppfølging av lærlinger, fremme arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten og å gjøre arbeidet med lærlinger i staten bedre kjent. Prisen skal også fremme staten som en attraktiv arbeidsgiver.

Statsbygg har hatt lærlinger i mange år i IKT-servicefaget.

- Innen vår kjerneproduksjon, eiendomsforvaltning, var det ikke noe løp for fagutdannelse. Vi var veldig motiverte for å få til det, og begynte å satse på byggdrifterfaget for et par år siden, og i 2016 ble vi godkjent som lærebedrift innen dette nye fagområde, sier han.

Vokser i antall lærlinger

Statsbygg har fått på plass en ordning for lærlinger i byggdrifterfaget og dermed mangedoblet antallet lærlinger totalt. I dag er det 11 lærlinger i byggdrifterfaget fordelt på ulike regioner i Norge

I tillegg så vil de nå opprette juniorstillinger i virksomheten. Disse skal være øremerket personer som nylig har fått fagbrev, men som ikke har så lang erfaring å vise til. Initiativ til å opprette juniorstillinger for å synliggjøre lærlingenes kompetanse etter endt læretid i Statsbygg, var også et punkt juryen trakk frem i sin begrunnelse for hvorfor Statsbygg i år ble tildelt prisen for årets lærebedrift.

- Vi i regjeringen er opptatt av å styrke fagutdanningen og lærlingordningen gjennom målrettet innsats, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland da hun delte ut prisen i Statsbyggs lokaler.

– Statlige virksomheter skal være attraktive arbeidsplasser for unge arbeidstakere. De raske forandringene i samfunnet tvinger fram omstilling i arbeidslivet. Vi trenger flere ben å stå på. Vi trenger flere fagarbeidere, og vi vet at kunnskap og kompetanse er avgjørende for å lykkes. Derfor er det så viktig å rekruttere lærlinger som skal få den kompetansen vi har bruk for i årene fremover, sier Monica Mæland.

I september 2017 var det noe i overkant av 1000 lærlinger i staten. Statsbygg er medlemsbedrift i OK stat (Opplæringskontoret for statlige virksomheter).

Hele juryens begrunnelse for årets statlige lærebedrift (regjeringen.no)

Tidligere vinnere av årets statlige lærebedrift:

2017: Universitetet i Bergen 

2016: NAV

Les mer hvordan Universitetet i Bergen følger opp lærlinger:

Slik ble Universitetet i Bergen årets statlige lærebedrift

Publisert: 5. desember 2018 Oppdatert: 9. januar 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.