— Som toppleder, måtte jeg bli kjent med arbeidsgiverrollen på en ny måte

Arbeidsgiverportalen ønsker å utforske hvordan det oppleves å være ny i rollen som toppleder i staten, og hva slags behov de har. Vi har snakket med Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Arbeidsgiverportalen har snakket med Ellen Hambro i Miljødirektoratet og bedt henne tenke tilbake og reflektere over hva slags behov og spørsmål hun hadde da hun var ny som toppleder i 2007.

Hun husker spesielt tre ting hun hadde behov for:

  • Å bli trygg i arbeidsgiverrollen
  • En mentor å sparre med
  • Medietrening

Behov for å bli kjent med arbeidsgiverrollen

Da Hambro ble ansatt som toppleder i Statens forurensningstilsyn, i dag Miljødirektoratet, hadde hun tidligere ledererfaring som avdelingsdirektør stilling i Miljøverndepartement og ekspedisjonssjef i Landbruks og matdepartementet. Ledelsesfaget var hun kjent med, men å bli øverste ansvarlig for arbeidsgiverrollen og leder for partssamarbeidet var blant de nye oppgavene i topplederrollen.

— Som toppleder kastes du ut i mange saker som du må håndtere. Det er hektisk og mye å sette seg inn i. En opplæring for toppleder bør derfor være noe som er kort og konsist. Jeg ser for meg en slags enkel ABC som du kjapt kan lese for å bli kjent med topplederrollen og de nye ansvarsoppgavene. Det ville vært til stor hjelp, sier hun.

Ønsket seg mentor

Hambro sier at hun ville hatt god bruk for en «toppledermentor» da hun var helt ny, helst en som selv har vært toppleder i staten. En mentor vil kunne bidra med kunnskapsoverføring og erfaringsdeling på alle de nye ansvarsområdene i topplederrollen.

— Det å få lov til å være ny og usikker og spille ball med en erfaren mentor det første halvåret, tror jeg ville vært veldig verdifullt, sier hun.

Toppledere trenger medietrening

Å være toppleder i et direktorat byr på en hektisk hverdag med stor kontaktflate og synlighet internt og eksternt. Mye skal håndteres og uforutsette saker oppstår. Allerede i sin første arbeidsuke måtte Hambro håndtere en mediesak og stille opp på Dagsrevyen. Hun mener at medietrening derfor er et viktig opplæringstiltak for toppledere, og et viktig ansvar for virksomhetens kommunikasjonsavdeling å legge til rette for.

Verdien av nettverk

Tilfeldigheter gjorde at Hambro ble spurt om å delta i et nettverk da hun var ny toppleder. Dette nettverket har hun deltatt i siden 2007. Nettverket er uformelt og selvdrevent hvor alle fritt kan dele erfaringer og diskutere ulike problemstillinger. 

Temaer som de har på agendaen kan være både praktiske og strategiske, for eksempel: hvordan håndtere mediesaker, lønnsoppgjør, partssamarbeid, forhold mellom direktorat og departement og bruk av stillingstitler og så videre.

— Det er mer ensomt å være toppleder i staten enn i andre sektorer, tror jeg. I privat sektor er styrene en viktig diskusjonspartner og støtte for toppleder når det gjelder helhet og utvikling. I staten er det annerledes, departementet over deg har ikke har samme rollen som et styre. Jeg har derfor hatt stor nytte av nettverk med andre toppledere, sier Ellen Hambro.

 

Publisert: 4. mai 2021 Oppdatert: 2. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.