Slik kan du lykkes med et utviklingsorientert og fremsynt lederskap i staten

Offentlig sektor må fremover jobbe mer systematisk med innovasjon. Som ny leder kan du bli nødt til å forholde deg til stadig mer kompliserte beslutninger. I Ny som leder i staten-tilbudet får du kompetanse som vil hjelpe deg på veien.

Ny som leder i staten

«Ny som leder i staten» er modulbasert e-læring om leder- og arbeidsgiverrollen i staten. De to første modulene setter søkelys på rammene for styring og ledelse i staten og de mer praktiske delene av din hverdagsledelse. Mens modul tre handler om innovativ ledelse.

Ny som leder i staten finner du på Læringsplattformen

Som ny leder i staten er det forventet at du klarer å løfte blikket og se langt frem. I DFØs digitale kompetanseutviklingstilbud, Ny som leder får du innsikt og metoder som vil hjelpe deg mot et mer fremsynt og innovativt lederskap.

Tjenestedesign i lederrollen

Det digitale kompetanseutviklingstilbudet på Læringsplattformen ble lansert for et år siden.

Da vi i DFØ utviklet modulen om innovativt lederskap, samarbeidet vi blant annet med en av de sentrale virkemiddelaktørene, Design og arkitektur Norge, bedre kjent som DOGA.

DOGA bidrar med viktig kunnskap om hvorfor og hvordan tjenestedesign kan hjelpe deg i din lederrolle. Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum, og vil hjelpe deg som leder å skape bedre tjenester i samarbeid med brukerne.

To damer
Foto: DFØ
Benedicte Wildhagen og Tone Bergan i Doga.

Vi møtte to av ekspertene fra DOGA, Benedicte Wildhagen og Tone Bergan, til en samtale rundt DOGAs kompetanseområder som en del av virkemiddelapparatet, og hvordan design og designdrevet innovasjon samler metoder og prosesser for nytenking og utvikling.

Fagekspertise for innovasjon

Benedicte og Tone forteller at DOGA skal bidra til en bærekraftig omstilling av Norge, med brukerne i sentrum.

— Design er sektorovergripende, og tilrettelegger for samskapning og som en felles metode, sier Tone.

— DOGA har en aktiv pådriverrolle. Det har skjedd en stor utvikling de siste 10-12 årene. Design har gått fra å være en nisjekompetanse til noe alle snakker om og vil ha. Økt fokus på brukerperspektivet er blitt en samfunnstrend, hvor vi flytter fokus fra innenfra og ut, til utenfra og inn, fortsetter Benedicte.

DOGA

DOGA er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon og mottar et årlig tilskudd over statsbudsjettet. Oppfølgingsansvaret ligger fra 2022 i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Kunnskap om design som metode gir bedre beslutningsgrunnlag

Som leder i staten blir du i økende grad stilt overfor problemstillinger hvor det ikke er en kjent sammenheng mellom årsak og virkning, og du må utforske, før du kan forstå og respondere med løsninger. Til dette behøves en utvidet verktøykasse som kan bidra til et større mindset, hvor flere iterasjoner og eksperimenter utvikler små beslutningsgrunnlag på veien frem mot en løsning.

Designmetodikk setter søkelys på problemet i starten, før løsning. Metodikken kan hjelpe deg med å få med alle på en felles forståelse av hva problemet er, hvor du som leder kan være tydelig på retning, men åpen på prosess. Det er en involverende prosess og krever forpliktelse, men vil bidra til et godt beslutningsgrunnlag og til å skape systematiske små, men viktig steg på veien mot målet. Hvordan du skal jobbe med dette, finner du i det digitale læringstilbudet Ny som leder i staten:

DOGA har utviklet også en guide for designdrevet innovasjon som kan hjelpe deg som leder på veien. Den består av retningslinjer, tips, verktøy og eksempler i tekst eller video.

Publisert: 18. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord