Skattefrie gaver og mobiltelefon fra arbeidsgiver i staten

Hva er reglene i staten etter at det ble endringer i skattefrie gaver fra arbeidsgiver? Og kan mobiler være en skattefri gave i staten?

18. november 2020 ga Skatteetaten en prinsipputtalelse om skattefrie gaver i arbeidsforhold under avsnittet «Kostnadsdekning av internett, telefon mv».

Blant annet sa Skatteetaten at gavereglene kan benyttes til å gi ansatte fri telefon eller internett, slik at arbeidstakere kan unngå skatteplikt. Fra 2021 ble også den skattefrie beløpsgrensen for generelle gaver hevet til kr 5 000 og kravet til generell ordning samtidig opphevet.

For ansatte i staten gjelder spesielle regler for gaver som ikke påvirkes av endringer i skattereglene

Dette gjelder i staten:

  • Endringer i skattereglene vil ikke endre adgangen til å gi gaver i seg selv.
  • Statsinstitusjoner kan bruke inntil 597 kroner per ansatt per år til velferdstiltak. Disse midlene kan ikke benyttes til stønad til enkeltansatte eller gave. (SPH 10.9.1 ) Det er ledelsen for virksomheten som sammen med de tillitsvalgte avgjør hvordan disse skal benyttes (hovedavtalen § 19). Det er ikke ment å begrense virksomhetenes muligheter til å ta i bruk andre personalpolitiske virkemidler. Disse avgrenses av "fullmakter, budsjetter, hensynet til en forsvarlig økonomiforvaltning og gjeldende skatteregler."
  • I tillegg gjelder særskilte bestemmelser for gaver til ansatte ved jubileer, som slutter etter langs tjeneste og lignende. Det er opp til den enkelte virksomhet å fastsette egne retningslinjer for denne type oppmerksomhet.

Mobiltelefoner til ansatte i staten er regulert av SPH 10.2 Elektroniske kommunikasjonstjenester (telefon mv.). Så lenge mobiltelefoner skal gis til ansatte, skal disse administrative bestemmelsene benyttes.

Publisert: 22. mars 2021 Oppdatert: 23. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.