Seks grunner til at statlige virksomheter vil jobbe med mangfold

En ny rapport viser at mangfold har kommet på agendaen i svært mange statlige virksomheter. Det ligger flere typer av motivasjon bak mangfoldsarbeidet i disse virksomhetene enn bare direkte gevinster og konkurransefortrinn.

Last ned rapporten Mangfold i statlig sektor

Mangfold i statlig sektor
pdf 1 MB

Det jobbes svært ulikt med mangfold i statlige virksomheter, og det varierer hvor lenge virksomhetene har jobbet med mangfoldsarbeid. Den nye rapporten «Mangfold i statlig sektor» viser at virksomhetene har flere former for motivasjon og forutsetninger for å jobbe med mangfold, og at de bruker ulike tiltak, som indikerer hvor langt de har kommet i mangfoldsarbeidet. Samfunnsrollen deres spiller en rolle i dette.

Motivasjon for mangfoldsarbeid

For virksomheter i statlig sektor ligger det flere typer motivasjon bak mangfoldsarbeid enn bare det som er direkte gevinster og konkurransefortrinn. Rapporten viser til seks grunner for at virksomhetene jobber med mangfold i en litt videre forstand.

Det handler blant annet om:

 • å oppfylle krav fra myndigheter, for eksempel rapporteringskrav om nyrekrutteringer
 • å ta samfunnsansvar for å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet
 • å speile befolkningen for å levere godt på samfunnsrollen og ivareta tillitten
 • å hente ut gevinster ved mangfoldsarbeid som forbedret kvalitet eller effektivitet på arbeidet
 • å forbedre arbeidsmiljø gjennom kjønnsbalanse, tilrettelegging og mangfoldig arbeidsstyrke som kan være med på å utfordre tradisjonelle tenkemåter
 • å gi konkurransefortrinn som gjør at virksomhetene tiltrekker seg den beste arbeidskraften for å opprettholde og styrke relasjonene med publikum og brukerne av tjenestene

Behov for å styrke mangfoldskompetansen

Arbeid med mangfold er en langsiktig prosess som krever både kunnskap og tålmodighet. DFØ har derfor utviklet et e-læringskurs i mangfoldsrekruttering. Kurset skal gi deg som leder grunnleggende kunnskap om rekrutteringsprosessen og konkrete verktøy til hvordan du kan rekruttere mangfoldig.

. Mangfoldsrekruttering | Læringsplattformen (dfo.no)

Kunnskapsgrunnlag om mangfoldstiltak

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er oppdragsgiver for rapporten, Mangfold i statlig sektor, på vegne av virksomhetene i det statlige mangfoldsnettverket.

Nettverket består av

 • Skattedirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Tolletaten
 • Forsvaret
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring i staten
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 •  IMDi
Publisert: 21. september 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord