Omvendt mentoring er vinn-vinn i Politidirektoratet

I Politidirektoratet har de brukt omvendt mentoring for å heve den digitale kompetansen hos sine toppledere. De koplet unge medarbeidere med høy digital kompetanse til topplederne, hvilket viste seg å være en vinn-vinn situasjon.

Bilde av Kjersti Jørgensen i Politidirektoratet
Foto: Politidirektoratet
Kjersti Jørgensen er seksjonssjef for HR i Politidirektoratet og en av hjernene bak omvendt mentoring-programmet i direktoratet.

- Jeg håper at jeg får et godt blikk på hva særlig yngre ansattes forventninger er til et teknologikompetent, datadrevet og digitalisert politi, sa politidirektøren, Benedicte Bjørnland, da hun skulle bli med i omvendt mentoring.

Utviklingen i samfunnet, og kriminaliteten som stadig blir mer digital gjør at politiet også trenger en annen type kompetanse enn den tradisjonelle politi-kompetansen fremover.

- Vi skal ut og kjempe i et helt annet arbeidsmarked enn det vi tradisjonelt har gjort, da må vi være en attraktiv arbeidsgiver, sier seksjonssjef for HR, Kjersti Jørgensen.

Valgte å satse på interne ressurser

Politiet opplever, som mange statlige virksomheter, at det er vanskelig å rekruttere kompetanse som bidrar til digital transformasjon.

HR stilte seg spørsmålet «hvordan kan vi bidra til at toppledelsen får bedre digital kompetanse enn de har i dag. Med over 19 000 ansatte, hvorav 6 000 jobber sivilt, har politiet mange yngre medarbeidere med digital kompetanse og ferdigheter som er sterkere enn de som har jobbet lenge i politiet. HR, med Jørgensen og seniorrådgiver Monica Tara Kiil i spissen, valgte å se etter kompetansen de trengte internt.

De satte opp programmet omvendt mentoring som et kompetansehevingstiltak der både mentor og toppleder lærer av hverandre.

Vil tiltrekke seg medarbeidere med digital kompetanse

Med ordningen omvendt mentoring ønsker Politidirektoratet:

  • Å skape en arena for gjensidig erfarings- og kunnskapsutveksling mellom toppleder og mentorer
  • Å øke toppledelsens digitale forståelse
  • Å gi mentorer innsikt i en toppleders hverdag og prioriteringer
  • Å gi toppleder nye perspektiver på politiet som organisasjon
  • Å bidra til å gjøre politiet til en enda mer attraktiv arbeidsplass

- Ved å ha tiltaket omvendt mentoring håper vi også å bli en enda mere attraktiv arbeidsgiver for unge kandidater, særlig de med digital kompetanse, sier Kjersti Jørgensen.

Tre steg til hvordan de fant frem til mentorer

Bilde av HR-rådgiver Monica Tara Kiil i Politidirektoratet
Foto: Politidirektoratet
Monica Tara Kiil er seniorrådgiver og har jobbet mye med mentorprogram i politiet.

Monica Tara Kiil, som har jobbet mye med mentoringprogram tidligere i politiet, forteller hvordan de gikk frem finne mentorer i programmet:

  1. Vi startet med en intern utlysning der medarbeidere kunne melde interesse for rollen som mentor. Vi ønsket unge mentorer og satte et krav til at søker skulle være under 35 år. Vi ønsket å nå bredt ut, så vi satte kriterier for å sikre at vi også fikk både operative og sivilt politi med blant annet ulik utdanningsbakgrunn, mangfold og innvandrerbakgrunn.  
  2. Vi gikk gjennom alle søkerne, og vurderte dem etter et scoreskjema. Vi ba de vi valgte ut om en video på maks 1,5 minutter der de svarte på tre spørsmål. Deretter gjorde vi en ny vurdering hvor bruttolisten ble kortere.
  3. Bruttolisten med tilhørende videoer over aktuelle mentorer ble sendt til topplederne som selv rangerte hvilke mentorer de ønsket seg.

- Vi fikk så mange søkere at vi valgte to mentorer for hver av de syv topplederne som deltok. Vi tenkte at ettersom mentorene var unge, så kunne det kanskje være litt skummelt, og ved at de var to så kunne de diskutere og forberede seg sammen, sier seniorrådgiver Monica Tara Kiil.

Bestemte seg for både fysisk og digital mentorordning

Politidirektoratet bestemte seg for at ordningen skulle være både fysisk og digital. De startet med en digital samling der både mentorene og topplederne deltok. Det ble gjennomført to fysiske samlinger, med en midtveissamling og en avslutningssamling.

I tillegg har programkomiteen i HR digitale samlinger med mentorene en gang i måneden. Disse samlingene legges opp som erfaringsmøter, der de snakker om hvordan det går og om de har noen utfordringer.

- Tilbakemeldinger etter at vi hadde en fysisk midtveissamling med mentorene og topplederne var at de hadde ønsket fysisk oppstartsamling også, sier Monica Tara Kiil.

Utvider ordningen med omvendt mentoring

De som har deltatt i programmet sier at prosjektet er vellykket.

Etter den første runden, har Poltidirektoratet anbefalt at ordningen blir tilgjengelig også for politimestere og deres ledergrupper.

Under kan du se opptak fra DFØ sitt seminar høsten 2023 om iIntroduksjonsprogrammer for nyansatte, der Politidirektoratet fortalte om hvordan de bruker omvendt mentoring.

Nyttige læringsressurser om mentorrollen på Læringsplattformen

Publisert: 1. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.