Nytt grunnlag for god ledelse i staten og revidert arbeidsgiverstrategi

Hva vil det si å være en god leder i staten? Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har revidert arbeidsgiverstrategien og satt nye forventninger til ledere i Grunnlag for god ledelse i staten.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) lanserte et helt nytt grunnlag for god ledelse i staten og en revidert arbeidsgiverstrategi 18. april. Du finner begge dokumentene i sin helhet på regjeringen.no:

Hva er nytt i statens arbeidsgiverstrategi?

Departementet har valgt å videreføre de tre pilarene i dagens arbeidsgiverstrategi. Disse er:

  • Arbeidsgiverrollen
  • Endring og omstilling
  • Kompetanse

Til hvert av disse punktene følger en rekke underpunkter, som du kan lese i strategien:

Rekkefølgen i strategien er imidlertid annerledes enn tidligere.

""
Den reviderte arbeidsgiverstrategien legger vekt på å beholde og utvikle kompetanse og medarbeidere.

— Overordnet skal virksomhetsledere og etatsledere oppfylle samfunnsoppdraget gjennom å beholde, utvikle og rekruttere. Vi har satt beholde først. Det er et viktig signal og et viktig poeng, sier statens personaldirektør, Gisle Norheim, i omtalen av strategien.

Bakgrunnen for dette er både utviklingstrekk og utfordringsbildet som statlige ledere vil stå i fremover. Statens personaldirektør nevner pandemien, som ga oss nye måter å jobbe på, krig i Europa og kunstig intelligens som eksempler på utvikling og utfordringer.

Målgruppen for statens arbeidsgiverstrategi er i virksomhets- og etatsledere, men DFD ønsker også at andre ledere skal la seg inspirere av strategien.

Nye forventninger til god ledelse i staten

Grunnlag for god ledelse i staten stiller fem forventninger til god ledelse. Dette dokumentet erstatter Lederplakaten.

— Vi har sett på utviklingstrekk og utfordringsbildet som treffer oss i staten, og hva dette vil ha av konsekvenser for den kompetansen vi trenger hos ledere i staten, sier Gisle Norheim om det nye ledelsesgrunnlaget.

Som med arbeidsgiverstrategien, er Grunnlag for god ledelse i staten blitt til etter samtaler med hovedsammenslutningene, Arbeidsgiverrådet og ikke minst HR-miljøene i staten.

De fem forventningene til god ledelse i staten er:

  1. Kjenn rammene
  2. Styrk medarbeiderne
  3. Se helheten
  4. Vær innovativ
  5. Utvikle deg som leder

På våre sider om ledelse og lederutvikling, kan du finne råd og verktøy for hvordan utvikle god ledelse, som er i tråd med Grunnlaget for god ledelse i staten:

Støttemateriell og webinarer

DFD vil fremover publisere støttemateriell og avholde webinar om den nye retningen for god ledelse i staten og den reviderte arbeidsgiverstrategien. Du kan følge med ved å melde deg på vårt nyhetsbrev:

Publisert: 18. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.