Nytt e-læringskurs tydeliggjør leders rolle og handlingsrom i omstillingsprosesser

Som leder må du kjenne ditt ansvar og handlingsrom, samtidig som du sikrer medarbeideres rett til medbestemmelse. Nå har vi laget et kort digitalt kurs som praktisk og konkret viser deg hvordan du ivaretar din rolle.

Det digitale kurset «Arbeidsgiverrollen og medbestemmelse i omstilling» er laget for deg som er statlig leder med personalansvar.

Hvordan sikre medbestemmelse

Kurset viser hvordan du kan bidra til å sikre medbestemmelse og tydeliggjør din rolle og ditt handlingsrom som leder, både når det gjelder det å ta egne beslutninger, men også i forbindelse med gjennomføringen av det som er besluttet på virksomhetsnivå.

Kurset viser til praktiske forberedelser og utføringer, med fokus på å ivareta de ansatte.  

Fakta om kurset

Partene på sentralt nivå i staten ønsker å øke lederes kunnskap om partsamarbeid og medbestemmelse, særlig med å sikre gode omstillingsprosesser.  

Kurset er utarbeidet av DFØ med kompetansemidler avsatt av de sentrale partene. 

Målgruppen for kurset er virksomhetsledere og mellomledere., men også tillitsvalgte kan ta kurset. 

Kurset er digitalt og tar 30 min å gjennomføre .

Medbestemmelse i tillitsreformen 

Kurset er spesielt aktuelt i forbindelse med tillitsreformen, som regjeringen lanserte i Hurdalsplattformen. Hurdalsplattformen sier at tillitsreformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester. Tillitsreformen skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter.  

Virksomhetsleder i DFØ, Hilde Singsaas, mener det er viktig at ledere på alle nivåer kjenner til partssamarbeid og medbestemmelse

- Gjennom partssamarbeid og medbestemmelse får ansatte innflytelse på saker som er viktig for deres arbeidshverdag, og de kan medvirke til virksomhetens drift og utvikling, sier hun i introduksjonsfilmen til kurset.

Krav til tillitsbasert ledelse  

 Tillitsreformen setter fokus på viktigheten av partssamarbeid og medbestemmelse. For deg som leder betyr reformen at du må lede tillitsbasert, og det er derfor viktig at du kjenner ditt ansvar og handlingsrom som arbeidsgiver og hvordan sikre medbestemmelse i endringsprosesser.

Jobber du i HR? Bruk kurset i lederopplæring

Med det nye e-læringskurset har du i HR et opplæringstilbud som du kan legge inn i onboardingsprogram for nye ledere.  

Brukerkartlegginger viser at mange ledere i staten har behov for å heve sin kompetanse knyttet til arbeidsgiverrollen og krav til medbestemmelse. Kurset er laget slik at det skal være raskt og lett for en travel leder å gjennomføre. Selv om kurset retter seg mot ledere, kan det også være nyttig både for tillitsvalgte og HR-medarbeidere.  

E-læringskurset tar ca 30 minutter å gjennomføre og det er delt inn i seks ulike temaer:  

  1. Partssamarbeid og arbeidsgiverrollen 
  2. Roller og ansvar i medbestemmelse og partssamarbeidet 
  3. Leders styringsrett og handlingsrom 
  4. Omstilling 
  5. Hvordan kommunisere og involvere som mellomleder 
  6. Gjennomføring av de tiltak som er besluttet 
Publisert: 24. august 2022 Oppdatert: 25. august 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord