Ny rapport: Internkommunikasjon og arbeidsgiverprofilering stadig viktigere for statlige virksomheter

Kommunikasjons- og HR-avdelinger jobber ofte tett. En ny rapport viser hvilke trender som har påvirket og vil påvirke kommunikasjonsarbeidet i statlige virksomheter.

Rapporten «Mye mer enn ord – en kartlegging av kommunikasjonsfunksjonen i staten» viser at rundt 1 prosent av de statsansatte primært jobber med kommunikasjon i staten. Andelen har holdt seg relativt stabilt siden 2016.

Les hele rapporten på dfo.no:

Kartleggingen viser at det har skjedd vesentlige endringer i hvilke oppgaver kommunikasjonsenheten(e) jobbet med de siste fem årene. Pandemien endret også oppgavene for kommunikasjonsenhetene.

Rapporten viser at internkommunikasjon, ledelse- og arbeidsgiverkommunikasjon og brukerkommunikasjon stadig blir viktigere for statlige virksomheter.

Statlige virksomheter bruker rundt 1,5 prosent av konsulentutgiftene sine på kommunikasjon.

Kommunikasjon støtter HR-prosesser

I mange virksomheter jobber HR tett med kommunikasjonsenheten om flere oppgaver, blant annet internkommunikasjon og strategisk kommunikasjon rundt for eksempel omdømme og rekruttering. I en tid der det er krevende for staten å rekruttere og beholde arbeidskraft, er det siste blitt stadig viktigere.

Rapporten viser også at dette er kommunikasjonsoppgaver som virksomhetene i hovedsak velger å løse med interne krefter fremfor å kjøpe dem eksternt.

For HR er det greit å merke seg at kommunikasjonsdirektørene i kartleggingen ser et økt behov for internkommunikasjon i fremtiden, gjerne i forbindelse med omstillinger. Det oppgis også et økt behov for ledelsesstøtte i en stadig mer kompleks hverdag.

Rapporten oppgir økt kommunikasjonsbehov fremover for blant annet

  • internkommunikasjon
  • arbeidsgiverprofilering som følge av økt konkurranse om ansatte med rett kompetanse
  • digitale virkemidler og sosiale medier
  • innholdsproduksjon og ivaretakelse av føringer
  • aktivitet ut mot media
  • spisskompetanse (konsulenter)

Eksempler på dagens oppgaver for kommunikasjonsenheten

KategorierEksempler
Ledelse- og arbeidsgiverkommunikasjonSynlighet, omdømme, rekruttering og langsiktig strategisk kommunikasjonsarbeid
BrukerkommunikasjonInformasjons- og holdningskampanjer, brukertilpasset informasjon, design/grafikk/foto
FøringerKrav om universell utforming, klarspråk og oversettelser
InternkommunikasjonKommunikasjon innad i virksomheten
MediehåndteringPressevakt, medierådgivning, medietrening, innsalg til medier
NettredaksjonPublisering, nyhetsbrev, webdesign, påmeldingssystemer, tekniske løsninger, lisenser
Tale og presentasjonerBearbeidelse/ferdigstilling av taler og presentasjoner
Annet Oppgaver som ikke er nevnt over
Dette jobber kommunikasjonsenhetene i staten med (fra rapporten)
Om kartleggingen og rapporten

«Mye mer enn ord» ble publisert av DFØ i april 2023.

Kartleggingsskjema ble sendt til kommunikasjonsdirektører i 176 statlige virksomheter i statsforvaltningen.

Med statsforvaltningen menes virksomhetene som rapporterer til statsregnskapet, foruten Stortinget med underliggende organ, Sametinget og Domstolene

167 virksomheter svarte på kartleggingen, noe som utgjør en svarprosent på nesten 94 prosent. De underliggende virksomhetene utgjør 90 prosent av svarene, mens departementene utgjør de siste 10 prosentene.

Publisert: 9. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.