NUPI brukte kunnskapen til tre lærlinger og digitaliserte egen kompetansestyring

NUPI ga tre lærlinger et eget digitalt utviklingsprosjekt. Det har gitt full uttelling for virksomheten og ikke minst for NUPIs nyansatte.

Elin Demiraslan jobber som seniorrådgiver i HR-avdelingen i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). NUPI har tre lærlinger i kontor- og administrasjons-, IKT-service- og mediegrafikerfaget, og Elin har ansvar for å følge opp lærlingene i virksomheten. Ved å sammenstille læreplanene i de ulike fagene, så Elin at alle lærlingene, uansett fag, skulle gjennom opplæring av ansatte og brukerstøtte.  

Tok i bruk Virksomhetsplattformen  

NUPI hadde lenge tenkt på å digitalisere introduksjonskurs for nyansatte og oppfølging av kompetanseutvikling for sine ansatte. På Arbeidsgiverportalen hadde de funnet opplysninger om Virksomhetsplattformen, som er et gratis kompetansestyringsverktøy  som DFØ tilbyr til alle statlige virksomheter, der ressurser kan samles, deles og utvikles. 

Virksomhets-plattformen

Virksomhetsplattformen er et gratis kompetanse-utviklingssystem som hjelper  ledere og HR i staten til å sette kompetanseutvikling i system.

Plattformen har over 41.400 registrerte brukere.

Vil du vite mer? 

Virksomhetsplattformen

Etter at NUPI tegnet kontrakt med Virksomhetsplattformen, foreslo Elin å bruke den som et felles utviklingsprosjekt for de tre lærlingene. 

—  I det første møtet med lærlingene ga vi uttrykk for at dette ville bli deres ansvar.  Vi var her for å svare på spørsmål, og vi hadde jevnlige oppfølgingsmøter for å se på fremdriften. Hvis vi syntes det begynte å stagnere, satte vi mål før neste møte for å få dem på riktig spor igjen, forteller Elin. 

Tverrfaglig samarbeid for lærlingene

Elin sier at prosjektet særlig egnet seg som et tverrfaglig samarbeid.

— Det er fint å ha Vilde på IKT, som kunne finne tekniske løsninger og se på hva vi kunne bruke. Vi har Christopher i kontorfag, som ofte er en av de første de nyansatte møter. Han vet hvor skoen trykker når det gjelder etterspørsel av informasjon, og vi har mediegrafikerlærlingen Jørn som kunne fikse og pynte på layout, ta bilder og lage filmer. Vi syntes bare at det ble et fantastisk prosjekt, hvor alle tre følte et eierforhold, forteller Elin.

Mediegrafikerlærling Jørn trekker spesielt frem dette fra prosjektet: 

— Det har vært gøy å jobbe i et team med ulik kompetanse, siden vi er lærlinger i ulike fag. Vi har vært veldig samstemte. Jeg blir inspirert av de andre lærlingene, og lærer andre måter å jobbe på, som setter i gang nye ideer til hvordan vi kan utvikle dette. 

Bilde av Virksomhetsplattformen
Foto: NUPI
Slik ser en side på Virksomhetsplattformen ut hos NUPI. Virksomhetsplattformen er et gratis kompetansestyringsverktøy der ressurser kan samles, deles og utvikles og der ledere og HR kan får mulighet til å følge opp ansatte.

Våg å gi lærlingene en sjanse til å bidra

Elin og de andre faglige lederne er imponert over hva lærlingene har fått til.

— Jeg er overveldet over produktet de har levert for våre nyansatte. Det vil bli mye benyttet. Plattformen skal dessuten holdes ved like, og det blir en oppgave for nye lærlinger fremover. 

NUPI har et klart råd til de som sitter med tanker om å gjøre det samme:  

— Våg å gi lærlingene sjansen til å vise hva de kan bidra med. Vi fant en utfordring som de tok på strak arm, og som de løste i fellesskap på en ypperlig måte. Denne type samarbeid anbefales på det varmeste! 

Publisert: 2. desember 2020 Oppdatert: 3. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.