Målrettet arbeid med inkluderende rekruttering gir resultater i staten

I 2019 var 2,2 prosent av nyansettelsene i staten personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Nå tar regjeringen tre grep for å forsterke inkluderingsarbeidet. Dette har betydning for deg som er statlig arbeidsgiver.

Målet for inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en.

Astrup: - Systematisk arbeid nytter

Ferske tall fra 2019 viser at staten nå øker andel ansatte som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I 2019 var 2,2 prosent av alle nyansettelser innenfor målgruppen for inkluderingsdugnaden. Fire departementsområder ligger over fem prosent i andel. Disse er Statsministerens kontor, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Se oversikten:

Målrettet arbeid for inkludering gir resultater (regjeringen.no)

– Resultatene fra 2019 viser at det mulig å få til endring dersom man jobber målrettet og systematisk med inkludering. Flere departementsområder har faktisk nådd målet om fem prosent, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i pressemeldingen.

Forsterker innsatsen

Regjeringen ønsker nå at statlige virksomheter skal intensivere arbeidet med dugnaden ytterligere. De har derfor varslet tre grep:

  • Regjeringen har bedt om at alle statlige virksomheter vurderer å ta i bruk Traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en og høyere utdanning.
  • Hvert departement skal lage sektorvise handlingsplaner for hvordan hvert enkelt departementsområde skal innfri målet i inkluderingsdugnaden. Planene skal ferdigstilles høsten 2020.
  • Regjeringen arbeider for å legge til rette for økt bruk av lønnstilskudd i staten.

Inkluderingspakke for statlige arbeidsgivere

DFØ støtter stalige arbeidsgivere i arbeidet med inkluderingsdugnaden, og det å tenke nytt rundt inkluderende rekruttering. Det er også DFØ som administrerer Traineeprogrammet i staten.

Hvordan vi kan hjelpe deg som statlig arbeidsgiver til å rekruttere mer inkluderende kan du få en oversikt over i vår inkluderingspakke. Den består av praktiske fagsider, veileder, opplæringsfilmer og ikke minst våre webinarer vi belyser ulike temaer knyttet til rekruttering og inkludering, og deler erfaringer fra statlige virksomheter.

Meld deg på vårt neste webinar om hvordan du kan få til inkluderende rekruttering med treffsikre seleksjonsmetoder.

 

Publisert: 22. september 2020 Oppdatert: 2. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord