Lærlingene i statlige virksomheter trives godt

Statlige virksomheter involverer lærlingene og får dem til å trives på arbeidsplassen. Dette viser årlig rapportering og lærlingundersøkelsen for 2023.

Statlige virksomheter er pålagt å rapportere til fylkeskommunen om sine rutiner for arbeidet med lærlinger i årlig rapportering. Lærlingene svarer hvert år på en undersøkelse om lærings- og arbeidsmiljø på arbeidsplassen som de får tilsendt fra Utdanningsdirektoratet. 

Gode rutiner for oppfølging av lærlinger 

Årlig rapportering for 2023 viser at statlige lærebedrifter har gode rutiner for oppfølging av lærlingene sine.  

Lærebedriftene svarer at de har intern kvalitetssikring som sikrer at opplæringen skjer i tråd med opplæringsloven med forskrifter. Lærlingene får opplæring etter en intern opplæringsplan og deltar i vurderingen av egen opplæring. Alle virksomhetene svarer at de gjennomfører lovpålagt halvårlig vurderingssamtale med lærlingene. 

Motivasjon og medvirkning hos lærlingene 

Lærlingundersøkelsen er en årlig undersøkelse som gir svar på hvordan lærlinger og lærekandidater vurderer lærings- og arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Resultatene samsvarer i stor grad med det som kommer fram gjennom årlig rapportering. 

 Lærlingene svarer at de  

  • følger en intern opplæringsplan 
  • får jevnlige tilbakemeldinger på arbeidet de gjør  
  • har  arbeidsoppgaver knyttet til læreplanmålene 

De opplever høy grad av medvirkning på arbeidsplassen og rapporterer om god motivasjon for lærling og trivsel på arbeidsplassen. Samtidig svarer en relativt høy andel at de ikke har fått opplæring i HMS (helse, miljø og sikkerhet) og at de er usikre på hva som forventes til fagprøven. Det vil bli iverksatt tiltak for å forbedre disse funnene.  

Til informasjon: Tidligere har lærebedriftene også mottatt en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Lærebedriftsundersøkelsen er nå lagt ned.

Publisert: 15. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.