Konkrete tips som reduserer miljøavtrykket

Miljødirektoratet jobber med konkrete tiltak for å redusere sitt interne miljøavtrykk. Det omfatter holdningsarbeid for alle ansatte, i tillegg til å stille krav til samarbeidspartnere på eksempelvis bygg, avfall, innkjøp og reiser.

For å komme i gang med arbeidet med å redusere miljøavtrykket i din virksomhet, får du i denne saken enkle og konkrete eksempler på interne miljøtiltak som Miljødirektoratet har satt i gang hos seg.

Aslaug Mølmen og Siv-Monica Meyer, jobber med miljøledelse i Miljødirektoratet, og forteller:

Kvinne foran BREEAM-plakat
Foto: Miljødirektoratet
Siv-Monica Meyer jobber med miljøledelse i Miljødirektoratet.

- Vi er ett av fire direktorater i Norge som er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi måles på innkjøp, avfall, reisevirksomhet, bygg og energi, arbeidsmiljø og HMS. Det store bildet viser at vi både er ambisiøse og at vi jobber godt og målrettet og leverer gode resultater på interne miljømål, sier Aslaug Mølmen.

Plan for kunnskaps- og holdningsarbeid internt

Miljødirektoratet stiller miljøkrav når de inngår eksterne avtaler om for eksempel drift og vedlikehold av kontorlokalene. De er også opptatte av kunnskap, adferd og holdninger som den enkelte medarbeider har til sitt eget miljøavtrykk. De arbeider derfor med holdningskampanjer internt ut fra egne kommunikasjonsplaner for dette arbeidet.

— For oss er det viktig å gjøre de ansatte bevisst sin egen rolle i hvordan de kan bidra til å skape en klimanøytral arbeidsplass, sier Meyer.

Egen miljøpolitikk setter rammene for miljøarbeidet

Det interne miljøarbeidet har forankring i toppledelsen og er et tema som diskuteres med tillitsvalgte.

Miljødirektoratet har en høy miljøprofil for egen virksomhet, og direktoratet har besluttet at de i all egen drift skal opptre miljøbevisst og stimulere ansatte og leverandører til å gjøre det samme.

Konkrete eksempler på internt miljøarbeid i Miljødirektoratet

Tiltrekker seg ung kompetanse

Bærekraft sammen med likestilling og mangfold kommer på topp 10 listen over de viktigste egenskapene som unge ser etter når de skal velge arbeidsgiver.

Kilde: Young professionals attractions index 2021 - AW akademic work

— I Miljødirektoratet har vi miljøbevisste ansatte med stort engasjement. Det er en spennende og noen ganger utfordrende jobb å balansere mellom mulighetene, ønskene og kravene som stilles, sier Mølmen. Miljøbevissthet er også viktig for arbeidsgiverprofileringen. Miljødirektoratet skal vise vei og være best i klassen i internt miljøarbeid. Alle må yte sitt bidrag for å minske miljøpåvirkningen.

Høy ambisjon for riktig sortering av avfall

Miljødirektoratet sorterer avfallet sitt i hele 13 ulike fraksjoner og har som ambisjon å ha en kildesorteringsgrad på 80. Det vil si at 80 prosent av den samlede avfallsmengden er kildesortert. Høy grad av kildesortering gir fordeler for både miljøet og gunstig for økonomien (restavfall er dyrt) og dermed felleskostnadene.

Tilrettelegger for sykkel

Direktoratet tilrettelegger for bruk av sykkel ved å lage et attraktivt tilbud til medarbeiderne. Dette består av svært gode sykkelfasiliteter med sykkelparkering, sykkelvask og mekkestasjon.

De tilbyr sykkelservice to ganger i året, og ble både i 2020 og 2021 kåret til årets mest sykkelvennlige arbeidsplass av Miljøpakken.

Reduserer matsvinn

Direktoratet samarbeider med kantinene for å redusere matsvinn og kjøttforbruk. Kantinedrivere rapporterer regelmessig på matsvinn. I tillegg har Miljødirektoratet satt i gang følgende tiltak:

  • "Mat til overs-måltider: Kantinene tilbyr de ansatte å kjøpe restematen etter lunsjen til en billig penge på slutten av dagen.
  • "Grønn lunsj" : Kantinedriver i Trondheim måler all lunsj de tilbyr. etter hvor stort klimaforavtrykk den har. De bruker også norske råvarer, gjerne for eksempel kje og høns.

Kantina i Oslo er en av få svanemerkede kantiner i landet (tjenesten tilbys av ISS).

Gjenbruk og ombruk av brukte møbler

Miljødirektoratet ser på gjenbruk av møbler på tvers av kontorstedene sine. Når de anskaffer nytt, kjøper de mye brukt. De ansatte får tilbud om gjenbruk og ombruk av møbler til privat bruk. Det er også fokus på å minimere avfall, gjenbruke og reparere kontormøbler.

Reduserer strømbruk – kampanje, slett gamle eposter

For å bidra til å redusere strømforbruket, kjører Miljødirektoratet kampanjer hvor medarbeiderne får beskjed om å rydde e-postene sine. Her ser du kampanjen, Rydd innboksen før sommerferien:

– Begynner du å slette e-poster i dag, vil klimaavtrykket bli mindre i fremtiden. Om en e-post ikke har noen verdi for deg, er det bedre å bare slette den. Det koster så lite, men kan bidra til noe positivt for kloden vår i form av spart energiforbruk, sier Meyer. Hvis alle nordmenn sletter fire til fem e-poster hver dag kunne vi dekket det årlige strømforbruket til 1 000 husstander.

Reduserer og legger til rette for miljøvennlige reiser og transport

Miljødirektoratet ønsker å redusere miljøpåvirkningen fra sine reiseaktiviteter. Men samfunnsoppdraget med tilsyn, og kontorer i Trondheim og Oslo, gir behov for noe reising, derfor vurderer de effektiv drift opp mot miljøhensyn.

Direktoratet oppfordrer til kollektivreiser når det er mulig, og de legger til rette for valg av tog der det er hensiktsmessig med hensyn til tidsbruk og balansen mellom arbeid og fritid. For reisende med nattoget er det tilrettelagt for muligheten til å spise frokost i kantina kl. 07.30. Det er også mulighet for å bruke dusj og garderobe ved ankomst.

I tillegg holder de videomøter, webinarer og strømming av konferanser for aktivt å bidra til å redusere reiser internt og for sine samarbeidspartnere.

Miljømål for 2022

I løpet av 2022 ønsker direktoratet å strekke seg enda litt lenger, og Meyer sier de blant annet har disse målene:

  • Å redusere papirtidsskrifter ytterligere og erstatte de med digitale. Alle avisabonnementer ble avsluttet i 2021, og vi vil fortsette med å publisere avisutklipp på intranett istedenfor.
  • Behovet for å gjennomføre reiser skal alltid vurderes nøye, og vi oppfordrer til å velge tog i stedet for fly hvis man har mulighet. Togreiser kan enkelt bestilles via vår reiseportal (Egencia).
  • Minst 9 av 10 hotellovernattinger skal være på miljøsertifisert hotell og alle våre driftsleverandører skal være miljøsertifiserte.

— I juni 2021 ble vi re-sertifisert som miljøfyrtårn for en ny treårsperiode (2021-2024), og integrering av FNs bærekraftsmål vil være en naturlig del av denne prosessen, sier Siv- Monica Meyer.

DFØ støtter virksomheter i arbeid med å gjøre klima- og miljøvennlige anskaffelser

Flere erfaringssaker fra statlige virksomheter

Her kan du lese flere erfaringsdelinger om hvordan ulike virksomheter i staten jobber innenfor kompetansearbeid, omstilling, digitalisering med mer.

Publisert: 21. april 2022 Oppdatert: 22. april 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord