Inkluderende arbeidsplasser for transpersoner og personer med kjønnsinkongruens 

Arbeidsgivere i staten er usikre på hvordan de skal inkludere arbeidstakere med transerfaring og kjønnsinkongruens. En ny rapport peker på åpenhet som en viktig faktor, både fra arbeidsgiver og ansatte.

Om rapporten

«Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig» er en utredning om transpersoner og personer med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statlig tariffområde.   

Bakgrunnen for utredningen er regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, der ett av tiltakene er å innhente kunnskap om transpersoners erfaringer i arbeidslivet i statlig tariffområde  

Utredningen er basert på intervjustudie av arbeidstakere med transerfaring og arbeidsgivere og casestudie av tre virksomheter i statlig tariffområde.  

Studien er utført av Arbeidspolitisk institutt AFI og Institutt for sosialfag ved OsloMet på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) våren 2023. 

Hele rapporten: «Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig» (oslomet.no)

Forskning har vist at transpersoner og personer med kjønnsinkongruens er en gruppe som har utfordringer med å komme og stå i jobb.  

Rapporten «Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig.» skal være med på å utvide kunnskapsgrunnlaget om erfaringer for transpersoner og personer med kjønnsinkongruens som arbeidstakere i staten. Dette er ikke bare viktig for målgruppen, men for arbeidsmiljøet som helhet. Tiltak som bidrar til inkludering av transpersoner vil føre til et mer inkluderende arbeidsmiljø for alle grupper, skriver rapporten. 

Rapporten beskriver utfordringer og dilemmaer som både arbeidstakere og arbeidsgivere møter i ulike situasjoner, og kommer med forslag til konkrete anbefalinger til ledelse, HR-ansatte, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Åpenhetsdilemma rundt kjønnsinkongruens 

Et gjennomgående tema i utredningen er dilemmaer rundt åpenhet. Dette viser også valgt tittel på rapporten: «Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig.»  

Flertallet av de ansatte i studien sier at de foretrekker å være åpne om sin kjønnsidentitet på arbeidsplassen. Åpenhet kan gi deltakerne opplevelse av støtte, men det fører samtidig til økt synlighet og risiko for diskriminering og trakassering.   

Også arbeidsgivere sier at de står i åpenhetsdilemmaet. Usikkerhet og mangel på kunnskap gjør at arbeidsgivere som ønsker å være inkluderende, velger å være stille fordi de er redde for å si eller gjøre noe feil. Dette blir oppfattet som ubehagelig av arbeidstakerne i studien. Det etterlyses bedre kommunikasjon knyttet til åpenhet og usikkerhet. 

Påpeker problemstillinger rundt inkludering generelt

Rapporten belyser mer generelle problemstillinger som også flere grupper enn målgruppen for studien møter i arbeidslivet.   

 Utredningen kommer inn på spørsmål om ytringsfrihet og hvordan virksomheten oppfattes av omverdenen. To av de tre virksomhetene i studien, som ble brukt som case, har nær kontakt med brukere av velferdstjenester. Rapporten diskuterer følgende: I hvilken grad skal arbeidsgiver skjerme arbeidstaker i møte med brukerne? Hvilket ansvar har arbeidsgiver i forhold til arbeidstakerens behov for ytringsfrihet?  Kan arbeidstakers behov for å uttrykke kjønnsidentitet fjerne fokus fra brukernes sak?  

Anbefalinger for en mer inkluderende arbeidsplass 

Rapporten anbefaler noen tiltak for å legge til rette for transpersoner og personer med kjønnsinkongruens i arbeidslivet. 

  • Følge opp transpersoner og personer med kjønnsinkongruens på en fleksibel og individtilpasset måte 
  • Fremme kjønnsnøytrale garderober/toaletter/uniformer 
  • Sørge for riktig bruk av personlig pronomen. Dersom man er usikker, bør man spørre hva personen foretrekker.  
  • Sørge for kompetansehevende kurs i alle ledd i IA-arbeidet (ledere, HR-ansatte, tillitsvalgte og verneombud) 
  • Utvikle tillitsbasert mangfoldsledelse som gjør at transpersoner og personer med kjønnsinkongruens tør å være åpne 
  • Utvikle økt bevissthet blant ledere, HR-representanter, tillitsvalgte og verneombud om at det foregår en polariserende samfunnsdebatt som kan påvirke arbeidsmiljøet i virksomheten. 

Seminar om rapporten

IA-partssamarbeidet i staten holdt et frokostseminar for statlige arbeidsgivere om rapporten i april. Opptaket og presentasjon av rapporten, kan du se i lenken:

Rådgivning for statlige arbeidsgivere

Ønsker du som arbeidsgiver mer informasjon? Her er noen instanser du kan kontakte for å få råd:

Publisert: 11. juni 2024 Oppdatert: 13. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.