Hvordan få en mer effektiv ledergruppe?

Birgitte Yttri og hennes nye ledergruppe i Digitaliseringsdirektoratet hadde behov for å bli kjent med hverandre og bli mer effektive. Ved å bruke DFØS digitale refleksjonsverktøy «Utvikling av ledergrupper» fikk de til nødvendige forbedringer. Les hennes tips om hvordan de fikk det til.

I Statsansatteundersøkelsen fra 2021 oppgir 55 prosent av lederne at de ser det som spesielt viktig å fokusere på mål- og strategiarbeid. En viktig arena for dette er ledergruppen. Samtidig opplever mange ledergrupper at det er vanskelig å få nok tid til å jobbe med de strategiske sakene. Kjenner du deg igjen? Dette er blant temaene det tas tak i i DFØ sitt refleksjonsverktøy «Utvikling av ledergrupper».

Ønsket å bli mer kjent i egen ledergruppe

Birgitte Yttri, er fungerende avdelingsdirektør for sammenhengende tjenester og livshendelser i Digitaliseringsdirektoratet. Avdelingen jobber med livshendelser, et sammenhengende tjenestetilbud og brukerrettet innovasjon. Hun leder i dag en gruppe ledere hvor noen er nye i sin rolle og hvor noen er nye i ledergruppa.

 «Utvikling av ledergrupper» er et kurs som flere i Yttris ledergruppe kjente til og har tatt tidligere i andre sammenhenger. Nå har de gjennomført kurset i sin nye ledergruppe, og de opplever at de er blitt en mer effektiv ledergruppe — gjennom både å bli bedre kjent og å ha funnet nye og bedre måter å samhandle på.

— Hver ledergruppe er ny, og kurset er lagt opp slik at innholdet tilpasses nettopp den ledergruppa du er i nå. Vi er en helt ny ledergruppe bestående av flere fungerende ledere, som ønsket både å bli bedre kjent og utvikle oss til å bli mer effektive, sier Yttri.

— Som leder er det viktig at jeg klarer å gjøre de andre lederne trygge i ledergruppa. Etter at vi tok i bruk refleksjonsverktøyet, opplever jeg i mye større grad å forstå bakgrunnen for hvorfor seksjonslederne tar de avgjørelsene de tar, sier hun.

Cathrine Silju Warnes er helt fersk, både som leder og som del av en ledergruppe.

— Det var fint for meg som var ny i lederrollen å både bli mer kjent med meg selv og med gruppen. Etter kurset ser jeg at vi bruker hverandre på en ny måte, sier hun til Arbeidsgiverportalen.

Bygger på deler av Program for toppledergrupper

«Utvikling av ledergrupper» bygger på deler av innholdet i DFØs avsluttede Program for toppledergrupper, og er et opplegg med ledergruppeekspert Henning Bang. Deltakerne i topplederprogrammet meldte til DFØ at de gjerne ville tilby lederutvikling også for sine egne underliggende ledergrupper. De ønsket at DFØ laget et digitalt lavterskelverktøy som alle enkelt kunne ta i bruk.  

Slik tok ledergruppen i Digdir kurset i bruk

Yttri og hennes kolleger valgte å sette av en time til én modul med påfølgende refleksjonsspørsmål i sine vanlige ledermøter. Mellom hver modul reflekterte de invidviduelt over hva de hadde vært gjennom.

— Vi klarte å plassere oss selv inn i programmet, vi så hvor vi sto og hvor vi kunne utnytte hverandre. Vi spurte oss hvordan vi kunne spille hverandre gode. At vi bare er fire stykker i min ledergruppe, var ingen hindring for at vi fikk god dialog og samtaler hvor vi besluttet endringer som vi umiddelbart satte i verk etter hver modul, sier Birgitte.

Å ta «Utvikling av ledergrupper» har ført til at ledergruppen har tatt flere effektiviserende grep. Dette er blant grepene de har gjort:

  • Endret struktur på agendaen i ledermøtene
  • Gjort om saksgrunnlag til maks én side
  • Gitt strategiske saker langt mer plass
  • Tatt i bruk verktøyet Planner for å håndtere løpende oppgaver
  • Invitert medarbeidere oftere inn i møtet

— Det bugner over av info som vi skal vite om og håndtere, men det må vi finne andre arenaer for. Resultatet av ryddingen er at vi får satt flere og viktige strategiske saker på agendaen, forteller Birgitte.

Fire damer
Foto: DFØ
Fra v. Cathrine Silju, Gry Johanne Østby, Petra Nilsson-Andersen og Birgitte Yttri danner en mer effektiv ledergruppe etter å ta tatt kurset Utvikling av ledergrupper. Til daglig leder de arbeidet med sammenhengende tjenester og livshendelser i Digitaliseringsdirektoratet.

Etter endt kurs valgte ledergruppa å ta i bruk ytterligere en refleksjonsoppgave, denne øvelsen er tatt fra boka «Effektive ledergrupper» av Henning Bang & Thomas Nesset Midelfart. Oppgaven går ut på å se på hvordan de kunne støtte hverandre som ledere, og de diskuterte også hva den enkelte leder kunne ønske var annerledes i ledergruppa. Det siste punktet setter man sjelden på agendaen, mener Yttri.

— Å være leder er en litt ensom øvelse. Vi er avhengig av å fungere godt sammen som en ledergruppe. Gjennom å bruke «Utvikling av ledergrupper», er vi blitt trygge på å gi og få tilbakemeldinger, sier hun.

Fakta om «Utvikling av ledergrupper»

Målgruppe: Ledergrupper på alle nivåer.

Varighet: 5 moduler, hver på 1 times varighet.

Modul 1: Ledergruppens formål

Modul 2: Ledermøtet

Modul 3: Forskjellighet i gruppen

Modul 4: Gruppepsykologisk trygghet

Modul 5: Lærende ledergrupper

Metode: Kort faglig film med påfølgende refleksjonsspørsmål.

Forberedelser: Ingen.

Kurset er utviklet i samarbeid med Henning Bang.

Lenke til kurset: Utvikling av ledergrupper | Læringsplattformen (dfo.no)

Publisert: 16. mars 2023 Oppdatert: 22. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.