Hvordan beholde yngre statsansatte? 

I et stadig strammere arbeidsmarked må staten jobbe bevisst for å sikre riktig kompetanse for å løse sine samfunnsoppdrag. Hvordan kan din virksomhet være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker, utvikler og beholder kompetente yngre medarbeidere?

OECD-rapporten «Ageing and Talent Management»  viser til at Norge både kan bli bedre på å iverksette tiltak for å hjelpe unge nyutdannede arbeidssøkere over i jobb i det offentlige og på å drive deres karriereutvikling.   

I motsetning til Sverige og Finland, oppgir OECD rapporten at Norge er blant landene som bruker færrest strategiske verktøy for å rekruttere og beholde ønsket kompetanse, og at det i Norge er mer ad-hoc tilnærming når det gjelder karriereutvikling på individnivå. 

I OECD rapporten er det en oversikt over strategiske verktøy som benyttes i de ulike landene. Her ser du noen av de som nevnes: 

  • Behovsanalyse for kompetanse 
  • Jobbroteringsprogram 
  • Mentorordninger 
  • Internt karriereprogram i virksomheten 
  • Interne mobilitet i virksomheten 
  • Kartlegging av potensielle lederkandidater med tilhørende utviklingsprogram 
Ageing and Talent Management in European Public Administrations
pdf 2.15 MB

Kompetanseutvikling og lønn er viktig for yngre statsansatte 

24. mai hadde DFØ et webinar  om hvordan yngre statsansatte opplever det å jobbe i forvaltningen. Unge statsansatte, som deltok i en panelsamtale om staten som arbeidsgiver, bekrefter noen av funnene i OECD -rapporten.  

Behov for mer målrettet og strategisk arbeid for å beholde og utvikle  

Paneldeltakerne sier at de syntes det er viktig og meningsfullt å arbeide for å løse samfunnsoppdragene i staten. Samfunnsoppdraget var viktig trekkplaster da de søkte på jobben.  

Men når de ser noen år frem, er det andre ting enn samfunnsoppdraget som slår inn. Da har de planer om å komme inn i boligmarkedet og etablere familie. De trenger større forutsigbarhet rundt lønns -og karriereutvikling, og de mener også at de må bytte jobb for å få en større lønnsutvikling.  

For å unngå å miste unge dyktige medarbeidere, må statlige virksomhetene derfor jobbe mer strategisk med lønn- og karriereutvikling.  

Hvor mye koster turnoveren i din virksomhet? 

For å få opp en god diskusjon om behov knyttet til ordninger for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse, kan en viktig øvelse være å lage tallgrunnlag på kostnadene som ligger i turnovertallene og nyrekruttering. Disse kostnadene kan veies opp mot gevinsten av å etablere og tilby mer forutsigbar karriereutvikling. Et av flere tiltak kan være å lage gode karriereprogram.  

Hvordan lage et godt karriereprogram
pdf 188.58 KB

Hvordan jobber din virksomhet med kompetanse og karriereutvikling? 

Funnene i OECD- rapporten og refleksjonene som de yngre statsansatte delte på webinaret, er nyttige innspill som din virksomhet kan diskutere. Hvordan jobber og tilrettelegger dere for å rekruttere, utvikle og beholde ønsket kompetanse?   

Nedenfor finner du en prosess for hvordan du kan jobbe strategisk med kompetanseutvikling. Du kan også lese om hvordan kolleger i andre virksomheter jobber strategisk med å rekruttere og beholde viktig kompetanse. 

Se opptaket fra webinaret «Yngre statsansatte»

Transkript av webinaret yngre statsansatte
docx 43.52 KB

Webinaret er  del av formidlingen av resultatene fra Statsansatteundersøkelsen 2021. Paneldeltakerne forteller om opplevelsen av å bli rekruttert, den første tiden i staten og forventninger fremover. Les mer om statsansatteundersøkelsen i lenken:

Flere verktøy som kan benyttes i karriereutvikling

Publisert: 30. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.