Hvilke aktiviteter har virksomhetene på kompetanseområdet i 2023?

På HR Norge sin konferanse snakket vi i Statens arbeidsgiverportal med HR-ansatte i staten om behov for kompetanseutvikling i egen virksomhet. Arbeid med kompetansestrategi, tillitsreform og innføring av digitalt HR-system er på virksomhetenes agenda.

På HR Norges konferanse for offentlig sektor 2023 var kompetanse et viktig tema. I en tid da virksomheter får mindre å rutte med, og arbeidsmarkedet er stramt, er det viktig for statlige virksomheter å satse på utvikling av kompetanse hos medarbeiderne internt. Vi i Statens arbeidsgiverportal spurte derfor deltakerne under HR-konferansen om hvilke kompetanser de mener virksomheten trenger å utvikle internt i 2023.    

Vil styrke seg på kompetansestrategi 

Det viste seg at virksomhetene som vi snakket med ikke hadde definert noen klare kompetanser som virksomhetene ville løfte seg på. Derimot sa de at de skulle jobbe med å etablere en kompetansestrategi. De ønsket å sikre at kompetanseutviklingen både blir fremtidsrettet og målrettet opp mot eget samfunnsoppdraget.  Dette oppfattes som spesielt viktig i en tid der det er vanskeligere å rekruttere og beholde. 

Å jobbe ut en kompetansestrategi er i tråd med Statens arbeidsgiverstrategi om at det er viktig at virksomhetene arbeider strategisk, langsiktig og planmessig med kompetanse.  Kommunal- og distriktsdepartementet har laget refleksjonsmateriell for ledergrupper om hvordan arbeidsgiverstrategien er relevant for deres virksomhet. I dette materiellet finner du refleksjonsspørsmål for hvordan jobbe strategisk med kompetanse i din virksomhet.

Nylig lanserte også Kommunal- og distriktsdepartementet et strategisk målbilde for å synliggjøre hvilke felles, tverrgående kompetansebehov som det er behov for å styrke i staten fremover. Formålet med målbildet er først og fremst å gi en enkel tilgjengelig oversikt over konkrete kompetansemål, blant annet som et utgangspunkt for arbeidet med strategisk kompetansestyring i den enkelte virksomhet.

Vil jobbe med tillitsarbeid og se på nye arbeidsformer 

Tillitsreform og tillitsarbeid var et område som flere nevnte, de var opptatt av hva dette krever av kompetanse hos ledere og medarbeidere. I denne sammenhengen snakket noen om å innføre nye arbeidsformer.  

Interesse for å ta i bruk digitalt HR-system

Andre igjen var opptatt av muligheten til å innføre nytt HR-system fra DFØ, og hvordan dette tas i bruk i egen virksomhet. Mange sa også at dette fordret at HR må jobbe med endringsledelse i egen virksomhet. 

Hvordan definere morgendagens kompetansebehov?

På Arbeidsgiverportalen finner du prosess for kompetansestyring med verktøy, som du kan bruke når virksomheten skal utvikle et felles målbilde for kompetanse.  

Du tas gjennom stegene «definere kompetansebehov», «iverksette og følge opp» og «se etter effekter og justere».  

Vi har også utviklet et e-læringskurs for ledere i kompetanseledelse som vil gi deg innsikt og verktøy du trenger for å sikre at kompetanseutviklingen i din enhet samsvarer med det dere faktisk trenger for å løse enhetens oppdrag og levere gode resultater – både i dag og fremover.

Hvordan jobbe med tillitsreformen i praksis?

På Arbeidsgiverportalen gir vi deg råd om hvordan jobbe med tillitsreformen i praksis og om å lede tillitsbasert. Her finner du blant annet relevante og gode historier fra virksomheter og nyttige verktøy du kan ta med deg inn i dette arbeidet.

Når du skal lede tillitsbasert, må du vite hva dine roller og ansvar er i partssamarbeidet og hvordan du sikrer medbestemmelse.

Ta vårt e-læringskurs om arbeidsgiverrollen og medbestemmelse:

Tillit er også en viktig forutsetning for å få til nye arbeidsformer, og endre måten dere løser oppgaver på. Som leder anbefaler vi deg derfor å kikke på våre fagsider om hvordan bygge kultur for innovasjon:


Informasjon om DFØ HR – felles HR-system for staten

Vil du vite mer om DFØs tilbud om felles HR-system for staten, gå inn på disse sidene:

Publisert: 26. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord