Hent inn en lærling på prøve

Statsbygg har hatt gode erfaringer med å ta inn «lærlinger på prøve». Yrkesfaglig fordypning (YFF), eller praksis i bedrift, er en ordning der både virksomhet og elev kan vurdere om lærlingordningen fungerer for dem.

Ordningene Yrkesfaglig fordypning (YFF), eller praksis i bedrift, er en prøveperiode hvor både eleven og virksomheten kan vurdere om lærlingordningen fungerer for begge parter.

Rekrutterer lærlinger via praksis

Ordningen er spesielt lavterskel for virksomheter som ikke har lærling fra før. Men det er også en alternativ rekrutteringsvei for virksomheter som allerede har en lærling og skal ansette til neste år.

- Vi tar inn alt fra en til tre praksiselever i året. Antallet kan variere avhengig av hvor mange vi har fysisk plass til, samt kapasitet til å følge opp. Denne uken starter en ny praksiselev hos oss. Hun kom til Norge fra Syria for tre år siden. Om det går godt, vil vi kunne tilby henne lærlingplass fra neste høst, forteller underdirektør for økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg, Hanne Flostrand til Arbeidsgiverportalen.

Flostrand forteller at de startet med praksiselever da de i 2015 fikk fysisk plass til praksiselever i tillegg til de to lærlingene de allerede hadde.

- Ved å kunne videreføre praksiseleven som lærling, bruker vi mindre tid på å sette vedkommende inn i vår virksomhet, og vi kan fokusere mer på læring i selve faget, forteller hun.

Prøv ut lærlingordningen før du bestemmer deg

Som virksomhet kan du ta inn en elev i YFF selv om dere ikke skal ansette lærling. Hovedmålet med YFF er å introdusere elevene på videregående skole for arbeidslivet, og gi dem et godt grunnlag for å velge lærefag. Ofte er det YFF som skal til for å motivere elever til å fullføre skolen.

Virksomhetene får god oppfølging av skolen, som har ansvaret for elevene når de er ute i praksis.

- Vår første praksiselev fikk fortsette hos oss som lærling. Vi benytter i stor grad 2. års lærlingen som en mentor for praksiseleven, og vi ser at lærlingen har stort utbytte av å kunne dele kunnskapen vedkommende har tilegnet seg hos oss med nystartet praksiselev. Denne løsningen finner vi svært effektiv og lærerik for alle parter, forteller Hanne i Statsbygg

Vær tidlig ute med rekruttering

Mange lærlinger blir rekruttert gjennom YFF. Vi anbefaler derfor at dere er tidlig ute i rekrutteringsprosessen.

Elevene har praksis både høst- og vårsemesteret, og nå er tida for å si ja til en praksiselev.

PS: Husk å nominere til årets statlige lærebedrift. Frist 20. september. Nominér her!

Hvilke fag kan vi ha i YFF?

Alle yrkesfaglige utdanninger på videregående skole har YFF. OK stat er godkjent i og behjelpelig med å videreformidle elever og lærlinger i disse fagene:

  • Kontor- og administrasjonsfaget
  • IKT-servicefaget
  • Mediegrafikerfaget
  • Dataelektroniker
  • Byggdrifterfaget

Les mer om fagene på nettsiden vår www.okstat.no

Ta kontakt med OK stat hvis dere vil være med på dette eller hvis dere har noen spørsmål:

E-post: okstat@difi.no

 

Publisert: 30. august 2018 Oppdatert: 2. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord